Change Language

Защо пушите?

Въведете срещу всяко твърдение, номерът, който се отнася за Вас:

5 - често
3 - понякога
1 - не се отнася за мен

А. Пуша за да преодолея мудноста си: от 1 до 5
B. Държането на цигарата е част от насладата да я пушиш: от 1 до 5
C. Пушенето е приятно и релаксиращо: от 1 до 5
D. Паля цигара, когато съм ядосан за нещо: от 1 до 5
E. Ако започна да спирам цигарите, няма да се успокоя, докато не запаля отново: от 1 до 5
F. Пуша, без да осъзнавам, че пуша: от 1 до 5
G. Пуша за да се ободря: от 1 до 5
H. Част от удоволствието на пушенето е запалването на цигарата: от 1 до 5
I. Изпитвам огромно удоволствие от пушенето: от 1 до 5
J. Обичам да паля цигара, когато съм нещастен: от 1 до 5
K. Когато пуша усещам липсата на цигарите:К от 1 до 5
L. Паля цигара без да забелязвам, че предишната все още не е изгоряла в пепелника: от 1 до 5
M. Пуша за да се тонизирам: от 1 до 5
N. Обичам да гледам пушека, когато издишам: от 1 до 5
O. Най-много обичам да пуша, когато съм отпуснат: от 1 до 5
P. Когато съм напрегнат или разтревожен ми помага да запаля: от 1 до 5
Q. Изпитвам непреодолимо желание за цигара, ако не съм пушил дори малко: от 1 до 5
R. Намирам цигарата в устата си, без дори да помня че съм я сложил там: от 1 до 5
Възраст:
Пол: мъж жена