Change Language

Екипът

Ани Владимирова

Магистър по психология, педагогика и история от СУ „Св. Климент Охридски”, преминала обучение при Робърт Дилтс - последно поколение НЛП (Холандия), НЛП Практик, НЛП Мастър, сертифицирана от М.Пелехатий („Институт по NLP”, Москва).

Основател и организатор на работата на първия в България сайт за електронна терапия www.e-therapy.bg (2003). Над 20 годишна практика в областта на практическата психология. Като фирмен психолог създава система от обучителни тестове за различни професионални умения, тренинги за развитие на комуникативни умения, акцептиращо поведение и решаване на конфликти. През цялото това време успоредно работи психотерапия с клиенти. От 2003 г. извършва безплатна диагностика на деца на възраст от 5 до 15 години с поведенчески, емоционални и образователни проблеми. На база практиката си като детски психолог създава авторска програма за промоция на психично здраве при деца 6-11 г., по която и в момента се работи в част от училищата в София. Координатор по проекти на Асоциация „Училище и здраве”. Създава авторската програма за развитие на творческо мислене при деца 6-11г (включена в европейския годишник за иновативни психологически методики). От 2003г. в УС на веригата първи частни клиники „Торакс”.

Основен лектор е в обучения за младежки лидери, консултиране, когнитивно-поведенческата психотерапия, както и в практическите обучения на студенти по психология. Има публикации и доклади по методите за промоция на психично здраве (Четвърта национална среща на БАУЗ), за проблемите на психотерапията при деца с нервно-мускулна дистрофия (Международен конгрес по Нервно-мускулна дистрофия). Изнася доклад на тема "Дистанционно консултиране" на Петия конгрес по психология в гр. София. Има 15 години практически опит в подбор на участници за риалити формати по предварително зададени личностни характеристики и поведенчески профили.

Александра Петрова

Александра Петрова е магистър по клинична психология ВТУ Св.Св. Кирил и Методий” 2001г. Допълнителна квалификация от СУ „Св. Климент охридски” по Психоанализа. Има осемнадесет години практика в следните направления:

 • Детска игрова терапия и диагностика с проективни методики на деца от 3г до 11г. възраст.
 • Работа с тийнейджъри и родителите им.
 • Индивидуална терапия.
 • Оперативен психолог в сайта за он-лайн терапия www. e-therapy.bg. от създаването му.
 • 13г. води рубриката „Анализирай това” в „Дарик” радио.
 • Множество телевизионни участия на разнообразни актуални теми.
 • Като част от екипа на www. e-therapy.bg, под ръководството на Ани Владимирова, участва в доклад на тема "Дистанционно консултиране" на Петия конгрес по психология в гр. София.
 • Участие в конференция по проблемите на PAS синдрома- София 2006г. с участието на Ян Пит де Ман
 • Работа с членове на сдружение "Зачатие", във връзка с репродуктивни пороблеми.
 • Участие в конференция по проблемите на репродуктивното здраве- Пловдив, март 2005 г.
 • Пак като част от екипа на сайта участва в подбор на участници за риалити формати по предварително зададени личностни характеристики и поведенчески профили.
 • Участие и изготвяне на доклади в проект „Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини” С цел: Актуална оценка на познавателния, емоционален и поведенчески ресурс на децата.
 • Серификат от курс по „Кризисна интервенция”, воден от Христо Монов.

София Щерева-Кацарова

Магистър по психология от ПУ ”Паисий Хилендарски” гр.Пловдив (2003г.)

Специализации и тренинги: „Работа с деца и семейства в риск”, “Решаване на конфликти”, “Семейно консултиране”, “Консултиране на деца преживели насилие”, “Техники за работа с деца с агресивно поведение”, “Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба”, „Методи за работа с деца за развиване на умения за общуване с връсници”, „Подходи за работа с деца с тревожност и страхове”, „Техники за работа при семейни кризи”, „Интерактивни методи за формиране на адекватна самооценка”, „Консултиране при трудности в общуването между родители/възрастни и деца”, ”Партниране на клиенти при вземане на решение”, “Консултиране при развод”, „Техники за работа с деца, преживели насилие”, “Методи за работа с деца с хиперактивност”.

 • Сертифицирана за прилагане на Картинен тест за фонологично осъзнаване за деца от 4 до 7 години (превенция на дислексия).
 • Участие в обучение по EMDR с обучител Ваня Митева – президент на Австралийската EMDR Асоциация.
 • 16 години психолог в първият сайт за психотерапия он лайн www.e-therapy.bg, под ръководството на Ани Владимирова
 • 16 години психолог в СБАЛАГ "Торакс" - Пловдив, www.thorax.bg
 • Арт терапия в Училище за бременни към СБАЛАГ„Торакс” – Пловдив
 • Детска игрова терапия
Mihaela P. Ivanova
DEGREES & DIPLOMAS
 • ADVANCED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DIPLOMA (NQF5) UNIVERSITY OF CAPE TOWN, (RSA 2016)
 • MASTER’S DEGREE IN LABOR AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY ST “KLIMENT OHRIDSKI” SOFIA UNIVERSITY, BULGARIA, 2005
 • BACHELOR’S DEGREE IN PSYCHOLOGY. TEACHER OF PSYCHOLOGY. ST. ST. “CYRIL & METHODIUS “UNIVERSITY, V. TARNOVO, BULGARIA, 2000
PROFESSIONAL CERTIFICATES
 • “WORK WITH PICTURE AND SITUATIONAL TESTS FOR 5,6,7 GRADE STUDENTS AT RISK FOR CAREER ORIENTATION. CERTIFICATE OF ATTENDANCE, MINISTRY OF EDUCATION, BULGARIA, 2021
 • DIPLOMA IN ADVANCED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (NQF5) UNIVERSITY OF CAPE TOWN (SOUTH AFRICA), 2016
 • QUALIFIED TEACHER STATUS - (QTS – NO: 1383490) NATIONAL COLLEGE FOR TEACHING AND LEADERSHIP, UK, 2013
 • CERTIFICATE OF APPRECIATION FOR MANUSCRIPT REVIEW SOUTH AFRICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL PSYCHOLOGY, SOUTH AFRICA, 2013
 • REGISTERED ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGIST HEALTH PROFESSIONS COUNCIL OF SOUTH AFRICA - 2013
EXPERTISE
 • Coaching clients on identifying their likes, dislikes, goals and dreams;
 • Providing clients with ongoing guidance on how to set goals, on time management, and career purpose.
 • Assistance to clients with establishing a work-life balance step by step.
 • Assistance to clients in identifying their core values, strengths and weaknesses.
 • Designing a detailed plan to help clients reach goals, identify motivational and self sabotage triggers in accomplishing big and small goals by providing training and guidance.
 • Supporting, guiding and coaching clients who are undergoing big and small professional career transitions.
 • Helping/ coaching clients on how to establish an easy and time friendly routine to accomplish a well balanced life.
 • Assistance in establishing mindfulness and meditative practices to assure a well balanced stress managed life.
 • Providing timely guidance on managing personal and professional issues.
 • Coaching in public speaking by providing individual guidance and training.