Change Language

Как протича една сесия при он-лайн психологическата консултация

След изпълнението на условията за започване на консултация, Вие попадате в информационното пространство и време на оперативния терапевт, който сте определили сами.

Всяка първа сесия цели ориентация в афиширания проблем, както и личностна диагностика на клиента. Традиционната консултация дава още около 60% визуална информация, която нямаме при консултацията он-лайн. За да се компенсира този информационен дефицит, всеки клиент е желателно на даден етап да попълни онлайн тест за ориентация в темпераментовите му особености и личностния профил.

Тази информация, както и всяка друга, е абсолютно конфиденциална. Тя дава възможност на оперативния психолог да направи добра професионална преценка на проблема и качествено консултиране на клиента.

Всяка следваща сесия е свързана с доразгръщане, оценка и насоки за решаване на конкретния проблем на клиента. След всяка сесия, оперативният психолог попълва обобщена информация от сесията, която клиентът получава в персоналното си досие, до която достъп има само той.