Change Language

Тестване по двойки

e-therapy.bg предлага на всички свои потребители новата си услуга.

Тя не е индивидуална, не е насочена само към въпросите и желанията на един човек. Създадохме я за хората, които искат да намерят по-ясния образ на партньора до тях и да осмислят връзката си, да преодолеят много пречки, чийто възможни основи са в характерните им личностови особености.

Така че, намерете на страниците на сайта ТЕСТВАНЕ ПО ДВОЙКИ и следвайте указаните стъпки, които са стандартни за всички наши услуги. Регистрирайте се и двамата, платете с e-pay или e-card сумата от 5 лв. от страницата за тестове.

Всеки от вас двамата ще може в индивидуалната си страница да попълни своите тестове. След това и двамата ще очаквате отговорът, който ще Ви даде, както анализ на личните Ви особености, възможни слабости и положителни черти, така и начинът, по-който си взаимодействате, къде може да има спънки, как да се подкрепяте, към какво да проявявате търпимост или да толерирате един в друг...

Изненадайте връзката си и и подарете този нов поглед!

Очакваме Ви!