Change Language

Здравейте! Искам да ви питам, дали има разлики във видовете интернет комуникации.Интересува ме вашата гледна точка относно качеството на комуникацията в реално време и e-mail.........

Здравейте! Искам да ви питам, дали има разлики във видовете интернет комуникации. Какви са предимствата на e-mail-а в сравнение с моменталните комуникатори като ICQ и какви са недостатъците и при двете. Интересува ме вашата гледна точка относно качеството на комуникацията в реално време и e-mail. Въпроса ми е инспириран от това, че съм забелязал, че в e-mail комуникацията разговорите са някак по-сериозни и задълбочени, за разлика от прекия диалог в реално време. Как си обяснявате това? Здравейте! По различни поводи в нашата рубрика сме засягали темата за характерните особености на комуникациите във виртуалното пространство. Пределно ясно е, че Интернет ни дава голяма свобода по отношение на комуникирането и обмена на информация. Същевременно сваля прегради или формира нов тип защити. Естествено е това, което срещаме в реалния свят като форма на комуникация, да намери своя аналог в електронен вариант. Преди години хората са писали писма, а сега пишем e-mail. ICQ, от своя страна се ражда като заместител на традиционните преки разговори в реалното. Всъщност стила и начина на комуникиране винаги носят духа на времето си. Сега живеем във високо технологично общество, на което са му нужни бързи темпове на работа, на предаване на информация и с по-малко лично време. Съответно и комуникиренето е станало такова –забързано и същевременно дефицитно. Именно това ни дават e-mail и ICQ- бързина и възможност да игнорираме до някъде дефицитът в неформалното общуването. Вие много правилно сте забелязали, че има разлики между двата варианта на виртуално общуване. Действително електронните писма предразполагат към по-сериозни разговори. Там написаното може да бъде обширно, обмислено и редактирано. Като че ли в този род комуникиране господства описателната форма, ако можем така да я наречем, а в ICQ имаме повече действеност. Ако приложим този извод към комуникативните и изразните особености на двата пола, ще разберем защо при запознанства в сайтове мъжете много по-бързо искат да преминат към директно общуване в ICQ, а жените потдържат по-дълго комуникацията чрез формите на e-mail. В хода на нашата психологическа работа, където имаме две форми на общуване между психолога и клиента-едната е пряка, както в Q-то, а другата е по-дистанцирана, както в електронната поща, сме се убедили, че хората, които трудно споделят предпочитат не пряката връзка. В тази светлина е-майла би могъл да даде нужната решимост и да помогне на много хора по-точно и конкретно да изкажат мнения, чувства или позиции. Положението в ICQ е и различно и сходно. Тук имаме едно отворено пространство, което ни дава възможност да осъществяваме връзка в релано време и то с няколко събеседника. Това е и един от факторите, който предразполага хората да приемат общуването тук като по-неангажиращо, по-разтоварващо и веселяшко дори. Доста често този тип директно комуникиране се освобождава от много задръжки. Хората като че ли стават по-открити, а и фантазията има своето не малко място тук. Предпоставка за това е и наличието на активна обратна връзка, която се получава непосредствено след като се изпратят репликите от едната страна. По този начин хората могат да бъдат по-гъвкави в процеса на общуване и по-добре да опознават събеседниците си. Ако се фокусираме конкретно върху това кой тип виртуално общуване е по-качествено, едва ли ще можем да дадем общовалиден отговор. Всъщност, тук можем да говорим по-скоро за удовлетворяване на лични потребности и предпочитания по отношение на комуникирането. Така че всеки прави своят избор въз основа на това, кое му импонира по-добре и кое за него е по-пълноценно като начин на изразяване и приемане на информация. За един човек е крайно важна непосредствеността на обратната връзка, за друг възможността да осмисли казаното от него, а за трети общуването трябва да е бързо..... Що се отнася до предимствата и недостатъците на e-mai и ICQ, то тук отново въпросът е спорен. И двете спестяват време, чрез тях можем да скъсяваме разтояния и да вършим много работи едмновременно и да успяваме, да намираме приятели и да формираме собствен и желан образ пред тях. Но через тях можем да забравим директния контакт очи в очи и да задълбочим проблеми, свързани със себеизвявата, ако сме ги имали изначално. Често стеснителните хора, които имат занижено самочувствие по-лесно общуват във виртуалното и ако не съумеят да пренесат наученото там в реалното, то по-скоро могат да задълбочат отчуждението си от него. А иначе e-mail и ICQ са места, където също както и на улицата, в клуба, в дискотеката... могат да се родят чувства и те да прераснат в нещо по-дълготрайно, да се формират приятелства и плодотворни партньорства. Само трябва да помним, че освен малките усмихнати човечета или образа от камерата, има и реален допир, близка усмивка и блясък в очите, които са най-прекрасното в обуването между хората.