Change Language

Искам да ви задам един въпрос, свързан с общуването в интернет форумите. Забелязвам, че хората, които общуват там най-вече изразяват негативни емоции...Има ли закономерност за това?

Здравейте! Искам да ви задам един въпрос, свързан с общуването в интернет форумите. Забелязвам, че хората, които общуват там най-вече изразяват негативни емоции, а тези, чиито позитивни емоции ги карат да пишат са сравнително по-малко. Има ли закономерност за това? Винаги ли негативното е по-силен мотив за реакция от позитивното? И може ли по някакъв начин да се повлияе на хората участници във форумите така, че да изразяват по-скоро положителните, отколкото негативните си емоции? В нашата рубрика не веднъж сме засягали темата за Интернет пространството, за това какво ни дава и на какво ни пречи общуването в мрежата. Естествено, в тази тема се е вмествала, къде по - бегло, къде не, спецификата на взаимодействие между потребителите. Когато говорим за форуми, за чатове и за всички други форми на виртуално общуване, то трябва да обърнем внимание и на това кога и защо хората влизат в тях? Много потребители ги използват през работно време, други вечер късно, трети във всяка свободна минута...... Ако си на работа, то тя може да те убива с еднообразието, с липсата на перспектива или с тежестта на йерархията. Да ти отнема много време и да нямаш възможност за друг тип активно общуване в неободимата ти степен. Какво би могло да се получи като следствие от тази работна картина? Отиваш във форума, там търсиш разнообразие, проява, внимание, там искаш да си забелязан. Това може да се постигне с цинизъм или с отпушване на всичко, което си таил до момента в себе си. Ако работната ти среда е агресивна е нормално и у теб да се провокира агресия и именно тя намира отдушник във форумите. За тези, коiто влизат късно вечер ситуацията не е много по - различна. Те носят товара на изминалия ден, след който са останали сами. В такива случаи почти всеки има нужда да излеле горчилката и да потърси съчувствие и съпричастност. Другите, които са пристрастени към мрежата, живеят там. Те имат своята територия и я пазят. Там са различни и агресията или негативизма им се противопоставя на нормите в реалният живот, които са принудени да спазват. Това са само част от аспектите, но те обрисуват закономерността, която кара хората да пренасят предимно негативните си изживявания в Интернет. По този начин те освобождават натрупаното напрежение, стават по – други, от това което са и което не могат да бъдет в действителността, намират сродни души и изживяват своеобразен катарзис. Положителните емоции във форумите не са изключение, разбира се, но те се изваждат на показ след едно относително по - дълго общуване между потребителите. Когато те са си станали близки и са споделили неуспехите и тревогите си, когато са постигнали доверие и искат да формират приятелски отношения. В обратното измерение стоят хората, които внасят само агресия и цинизъм, бягат от друг тип интерактивни отношения и изглеждат незаинтересовани и отчуждени дори и в мрежата. Те действително търсят врата, от която да излезне стаената в тях агресия, а отрицанието им е бунтарска позиция, чрез която Все пак искат да остяват своя отпечатък и да бъдат забелязани. Как да се провокира изразяването на положителни емоции и да се изолира доминиращият негативизъм? По начало хората не могат да се дистанцират от лошото и неудобното за тях. Те трябва да го преодолеят и тогава започват да отварят очите си и за хубавите неща, които им носят удовлетворение. Тогава се отпускат и стават по - добронамеренни. Ето поради тази причина е необходимо първо да намерят съпричастност в друг и да познаят подкрепата на разбиращ ги човек. Много често и най - агресивният участник в даден форум или чат може да бъде изненадан от насрещно добро отношение и да промени коренно стереотипа си на изказ в Интернет. Затова тук старата мъдрост “Направи добро, за да ти се връща.”, все още е валидна:)