Change Language

Преди време ви бях писала за моя сайт, който представлява форум за музика и новини. Как бих могла да активизирам потенциала и възможностите на тези хора, за да развиват сайта и какъв е начина да ги накарам да ме приемат за лидер?

Здравейте! Преди време ви бях писала за моя сайт, който представлява форум за музика и новини. Сайта ежедневно се посещава от много хора с общи интереси. Как бих могла да активизирам потенциала и възможностите на тези хора, за да развиват сайта и какъв е начина да ги накарам да ме приемат за лидер, за да работим всички в една посока за развитието на този сайт. Гергана Здравейте Гергана! Както не веднъж сме казвали в други наши материали, засягащи виртуалната тематика, Интернет се свързва със свободата. Хората възприемат влизането в интерактивното пространство като възможност за изява на мнението и позицията си, без да имат спуснати ограниения. Там те искат да провокират, да предизвикват интерес и да създават контакти, които в реалноста им е по - трудно да създават. С няколко думи, искат своето неограничено и нанарушимо продтранство, което да взаимодейства активно и без прегради с другите. В тази връзка ролята на изявен лидер, дори и в собствения сайт е малко или много трудно приемлива. По начало лидерската позиция е свързана с поставянето на определени ограничения и изисквания, с напътствия и препоръки. Ето поради тази причина много по - вероятно е да се получи отхвърляне на водещата роля, а в някои случаи и агресивно отношение към опитите да се води и поставя по - стриктен ред. Наистина, Вие като автор на този сайт трябва да имате известно доминиране, но не е нужно то да е изявено. Можете да насочвате потребителите в желаната от Вас посока чрез деликатно прокарване на идеи и запитвания във форума, чрез които да сондирате мнения. Имено събирането на потребителските възгледи може да Ви даде позицията на ръководещ или по - скоро на моделиращ сайта. Това ще Ви помогне да съобразявате цялата си дейност с желанията и предпочитанията на виртуалните си посетители. Оттук идва успехът за Вас и задоволството за потребителите. Всъщност, сполучливото лидерство съчетава в себе си умението да предугаждаш какво би харесало на хората и кое с готовност биха приели, а също така и познаването на околните, което е залог, че ще можеш да представиш в благоприятна светлина и по - неприемливите варианти от дейноста. Що се отнася до активирането на потребителите, то тук трябва да обърнем внимание, че музиката, която е основна тема на Вашия сайт, е свързана пряко със субективни предпочитания. Това отново предполага даване на свобода и възможност за креативност. Бихте могли да провокирате съревнователен модел с да речем една колонка озаглавена ” Новините на потребителя”. Нека там хората да се съревновават за интересни новини, свързани с музикални събития, например. Можете да дадете голяма свобода на креативните изяви с конкурс за лични творби. Те могат да са музикални – има твърде много хора, които композират музика, но нямат сцена, на която да се изявят. Дайте им възможност да проявяват своето творчество в многообразните му форми. Това е свобода, която активира човека в най - голяма степен и същевременно ще одухотвори и обогати страниците на Вашия сайт. Желаем Ви успех и все повече посетители с нови идеи, които да правите реалност?