Change Language

Пиша Ви, защото имам голям проблем! Той е със жените. Не мога да си намеря гадже! Всички ме отхвърлят!

Пиша Ви, защото имам голям проблем! Той е със жените. Не мога да си намеря гадже! Всички ме отхвърлят! Въпросът Ви е зададен доста лаконично като описание, и все пак... В стремежа си да постигаме близост с едно или друго момиче, ние натрупваме опит. Естествено, за да успеем, трябва да опознаем това, към което се стремим: Какво харесват и не харесват конкретните момичета, които представляват интерес за Вас? Има ли нещо, с което Вашето поведение пречи на постигането на близост (прекалена напористост или плахост...)? Какво очакват момичетата?... Всички тези въпроси и намирането на обективни отговори за тях, ще Ви помогне да изградите правилен подход в отношението си към момичетата. Не се възприемайте като отхвърлен. Вие по - скоро сте в ситуация на постоянен избор, която ще Ви помогне да придобиете опит. Единственото условие и необходимост е да не прехврляте негативните си нагласи от едно момиче към друго. Всяко е различно и всяко може да е Вашата приятелка. Успех:)