Change Language

Възможно ли е старите и несполучливи връзки да влияят на бъдещите? Въпрос от потребител на Namerime.com

Възможно ли е старите и несполучливи връзки да влияят на бъдещите? Здравейте! Факт е, че много хора пренасят миналият си несполучлив опит в новите взаимоотношения. Този развой зависи от самите нас и степента на осъзнатост, която влагаме в собствените си емоционални реакции. Отправяйки се към нова връзка, човек който стаява в себе си минали неуспехи и травми, изважда на преден план множество защити и резерви. Обсипва с тях новият си партньор с едничката цел, този път да успее и да се предпази от минали грешки. Така без да желае тръгва по стария път на неуспехите в интимната сфера. Дори само фактът, че всеки човек е различен и е носител на цяло едно богатсво, до което можем да достигнем, отрича уеднаквяването. Колкото повече се стремим да се предпазим от старите грешки, толкова повече пречупваме образа на новия човек през изкривеното огледало на неуспеха. Вместо това трябва да го приемем без предиспозиции и да се опитаме да го опознаем, да намерим неговото лице и да приемем различностите му. В карйна сметка никой опит и връзка не са изгубено време, проиграна възможност или само травма от неуспеха. Те са учител, който може да ни дава напътствие и поуки, които да оформят промяната в поведението ни.