Change Language

Здравейте! Искам да ви попитам, кога една мания - примерно компютърна - може от такава, да се превърне в цел за професионална реализация и възможно ли е никога да не стане такава, а да си остане само едно забавление?

Здравейте! Искам да ви попитам, кога една мания - примерно компютърна - може от такава, да се превърне в цел за професионална реализация и възможно ли е никога да не стане такава, а да си остане само едно забавление? Въпросът ми е свързан с моя 17 годишен син, който по цял ден играе на компютъра. Той учи в специализирано училище, което няма нищо общо с компютрите и се чудя, дали загубеното време пред компютъра може да му бъде и от полза или ще е само временно увлечение. Все повече родители изказват опасения или вземат радикални мерки срещу пристрастеността на своите деца към компютърните игри. Същевременно възрастовата граница, на която започва да се проявява този тип влечение, пада рязко. Вече и 8 – 9 годишните деца прекарват по цели часове и дни пред монитора, вживявайки се в ролята на герои и смели състезатели. Тук, в нашата рубрика сме обсъждали какво дават игрите във виртуалното пространство на подрастващите. Свободата, усетът за контрол и сила, за успеваемост и надмощие, които не могат да постигнат в реалния свят, във виртуалното са постижими. Именно тези възможности провокират интереса и водят до пристрастеност към компютърните игри. Всеки започва на различна възраст, в зависимост от това кога се е докоснал до игрите и е намерил удовлетворението за себе си. Всяко ново нещо, което дава удоволствие, откъсва от сивотата или ежедневието, кара човек да се ангажира активно с него. Това е нормален механизъм и най - явно се проявява в тийнейджърските години. В наше време компютърните игри са част от развитието на болшинството от децата и им позволяват да се чувстват сигурни в една среда, която ги разбира и в която могат да споделят с други като тях. Закономерно този процес на пристрастяване би следвало да отмине след пренасищане, въпреки че пазарът на игри е изпълнен с огромно разнообразие и технологиите се развиват с главоломна бързина. Естествено за откъсване от пристрастяването голяма роля имат и родителите. Много често реакцията спрямо игрите е крайно негативна, нападаща, обвинителна и дори, където може, забраняваща. Това не помага,а напротив, кара детето да започне още по - активно да отстоява правото си на свободен избор и предпочитания. От другата страна пълната липса на заитересованост от родителска страна, би могла да затвърди този тип зависимост, която да играе дори и ролята на близостта и доверителността за детето. Действително игрите във витруалното пространство могат да са само временно увелечение, но много често едни от най - запалените играчи започват да изпитват нужда сами да измислят игри. За това са необходими много знания, умения и креативност, а пътят към това е разбирането на самите игри, техническата им подръжка и всичко свързано с информационните технологии и възможностите, които дават те. Наред с това възниква и въпросът дали образованието, което получава в момента Вашето дете представлява в някаква степен интерес за него и дали то вижда там развитието си? Вие като родители и близки хора трябва да знаете какви виждания има за бъдещето си развитие синът Ви и да поощрите неговите интереси. Ако те са свързани с компютрите, бихте могли да го насочите към допълнителни образователни курсове, които да обогатят познанията му и да отворят друга врата в общуването му с виртуалното. Така ще се събудят и нови интереси, които да са ползотворни за неговото развитие и да успокоят Вас. Не на последно място, огледайте цялата ситуация около сина Ви. Има ли той достатъчно приятели и други занимания, които да го интригуват. Много често оставаме иненадани колко малко познаваме децата си и колко малко знаем за тяхната среда. Така губим близостта и съпричастността си спрямо тях и проблемите им. Остава само притеснението, което се провокира от неизвестността, която сами сме насадили във взаимоотношенията си с децата, а така се раждат изискванията и условията, които допълнително отчуждават децата от нас. Дори и да е само забавление и временно увлечение този тип игра може да даде неподозирани умения, които да са от полза за развитието на сина Ви. Вие пишете: ” специализирано училище, което няма нищо общо с компютрите”. Е, в днешно време всичко има връзка с компютрите, защото те са ИНФОРМАЦИЯ, за всичко! Способността да се работи с компютър, креативността и спецификата на мисловния поток са изисквания за всяка бъдеща професя, в света който става все по зависим от информационните технологии. Единствената забележка е, че за да има пълноценен живот, в който да се учи да общува и да развива положителни взаимоотношения с другите, всяко дете трябва да вижда развлечения и интереси в други сфери и в активния реален контакт с хората.