Change Language

Вече 6 месеца съм с приятеля си, но не знам дали той държи на мен. Как да го разбера?

Вече 6 месеца съм с приятеля си, но не знам дали той държи на мен. Как да го разбера? Говорили сме за раздяла, но той нищо не казва, мълчи и мълчи..... Здравейте! Тези 6 месеца са, както малко, така и много време, за да успееш да опознаеш партньора си и да изградите взаимна близост. Момчетата са почти закономерно по - резервирани в изразяването на чувства. Това е залегнало в цялостното им възпитание, според чието клише, сдържаността е израз на мъжественост. Докато нежната половинка е много по – изразителна и открита в емоционален план и именно поради това пришпорва към външна изява на чувствата и мъжкия пол. Тази женска настоятелност, по - бегла или явна, кара мъжете да се чувстват от една страна задължени, а от друга да се борят с приетите норми за мъжко поведение (твърд, разумен и по - малко емоционален). Ето това различие е една от основните причини, момичетата да си мислят, че момчето не ги обича достатъчно, че не ги уважава и не влага толкова чувства, колкото те самите дават. На свой ред идват мъчителните и същевременно обвинителни въпроси: “Ти обичаш ли ме още?” “Омръзнах ли ти?”......а те плашат момчето, карат го да се чувства притиснато. Много често отговорът на тези запитвания се дава с тон, изпълнен с досада, но всъщност тя е защита срещу уязвимостта от показването на чувства. И тъй като не винаги това се разбира в правилната насока, партньорката започва да мисли за последваща раздяла “Ето той ми отговаря с досада, само за да не му натяквам и питам повече.” Тук се намесва и механизма на самосбъдващото се пророчество - колкото повече се страхуваме от дадено събитие в бъдещето, толкова повече несъзнателно чрез действията си се доближаваме до него, за да премахнем тревогата и страха от очакването му. Не пришпорвайте приятеля си в желанието си да чуете любовни думи и потвърждение за трайна връзка, бъдете търпелива. Както Вие се страхувате от раздяла, така и той се страхува от пълно емоционално себеразкриване. Давайте своите чувства без да броите неговите и без да се опасявате, че емоциите Ви ще отидат на вятъра. Всяка връзка е училище, в което се учим да познаваме другия и себе си и колкото повече даваме, толкова повече знания ще натрупаме.