Change Language

ON - LINE ПСИХОТЕРАПИЯТА ПО СВЕТА

Реалната история на on-line терапията започва в Америка от 1997г., от тогава съществува и международното общество за психично здраве (ISMHO). To e oрганизация с идеална цел и работи за развитието на стандарти за оn-line отношенията потребител- професионалист, както и за финансирането на развитието и насърчаване употребата на специфични технологии в помощ на терапевтите. За това малко време, терапията on-line се развива прогресивно. Понастоящем сайтовете се разделят на две групи, в зависимост от броя на терапевтите работещи в сайта: сайтове-клиники и сайтове-индивидуални практики. Те се различават единствено по броя на терапевтите. Освен сайтовете с по- обща насоченост има и такива, които са специализирани в брачни консултации, консултации на деца, проблеми специфични за жените и за семейството, както и специализирани сайтове за хора с увереден слух. Tерапията on-line е насочена към хора, които предпочитат удобството на този вид комуникация, пред контактите лице в лице. Хора, които не могат да намерят подходящ терапевт около себе си. Към специализирани групи хора, които нямат възможност да напускат домовете си, поради някакви физически увреждания и т.н. Този вид терапия решава проблеми, които по-скоро не са толкова сложни и тежки, и които се нуждаят повече от изслушване и подкрепа от професионалист, но изключения винаги има. Проблеми като: депресии, пристъпи на паника, травматични състояния, физически или психически тормоз, проблеми специфични за жените, брачни проблеми, проблеми в дадена връзка, преодоляване на мъката от загубата на близки хора, хронични или временни състояния, Алцхаймер и деменция. Съществуват и пакет програми насочени към зависимости като спиране на пушенето и др. Има и сайтове, които са електронен вариант на горещите линии. Те са безплатни и са за кризистни ситуации. В чуждестранните сайтове за психотерапия on-line терапевтът трябва да предостави информация за себе си: име, за предпочитане придружено със снимка, образование, квалификации, както и как всичко това може да бъде проверено. Клиентът се уведомява за евентуалните рискове, свързани със сигурността на информацията, възникващи от естеството на комуникацията. Освен това се предоставя информация, какви мерки са взети от страна на терапевта, за да се осигури конфиденциалност, както и какви мерки може да вземе самият той. Клиентът също трябва да предостави информация за себе си, идентифицираща го като конкретно физическо лице. Той загубва анонимност, поне що се отнася до терапевта, който от своя страна е длъжен да пази тези данни. Чрез тази информация, терапевтът може да прецени, отхвърли или пренасочи клиента. В чуждите сайтове за психотерапия е залегнало като правило, клиентите да са навършили 18 год., или в редки изключения да има писмено съгласие на отговорното за него лице. Клиетът също има известни задължения, относно запазването на поверителността на процеса, като например няма право да използва, каквито и да е копия от сесията. Необходимо е терапевтът да е наясно със своите възможности, да не поема случай извън своята компетентност. При регистриране първите въпроси са: дали мислите, че ще нараните себе си или някой друг и дали имате суицидни наклонностти, и ако отговорите на тези въпроси въпроси положително, Ви съветват веднага да се обадите на 911. Терапевтът също така трябва да пренасочи клиента или да му препоръча традиционната терапия, ако усети, че е-терапията не е подходяща. Той също има право да наруши поверителността на сесиите, в определени законови ситуации. Клиентите са наясно с тези правила, преди да предпочетат този вид терапия. Има няколко начина за комуникация с терапевта: имейли, чат, видеоконференции. Всички услуги се заплащат предварително, като първият имейл е безплатен или с ниска цена ($5), за да може терапевът да се ориентира в проблема на клиента. Цените варират между $60-90 за едночасова чат сесия, като има и половинчасови сесии и такива от 45 мин. Видео сесиите, не са опция в повечето от сайтовете и струват $80-90. Един имейл се заплаща или е с цена $20-40, като при закупуване на пакет на няколко броя имейли се получава отстъпка. Може да се закупи и едномесечен пакет от имейли с цена $200-400, като той може да е с неограничен брой имейли, а може и да е до четири пъти седмично. Имейлите могат да се таксуват и на брой думи- до 200 думи са $20, до 1000 думи- $50, както и на времето, което им е отделено- 1мин. е между $1-1.60. На имейлите се отговаря от 24ч.- 72часа, след пристигането им. При отказване от услугите, клиентите могат да възвърнат парите си, при определени условия. В някои сайтове има директен чат, който е безплатен, но е активен единствено, когато има време за това и реши да го активира. Има терапевти, които изискват по една среща с клиента лице в лице, преди започване на оn-line терапията. И ето e-therapy в България, но с някой основни разлики. Ние от българският сайт Ви предлагаме по-лесен достъп, с по-малко ограничения- защо? Защото проблемите нямат ограничения, нито във възразстта, нито в другите социални аспекти. Тук в www.e-therapybg.com , не е нужно да отвориш биографията си, а само това, което Ви тревожи. Така всеки посетител има пълна и абсолютна гаранция за анонимност. Тази защитеност произхожда и от факта, че българинът е със създадени стереотипни нагласи спрямо посещението при психолог, в обществото не се приема такъв вид слабост и съответно хората игнорират необходимостта от грижата за психичното здраве. Липсва изградена нагласа, а мотивите за психотерапия ескалират, когато проблемът стане неконтролируем. Тук в нашата страна много от хората нямат реална представа как протича една психотерапевтична сесия и дори и какви типове проблеми се третират- липсва ориентация! Затова www.e-therapybg.com, действа бързо и активно- ТУК И СЕГА! Помагаме на хората в реално време. Това е и главният ни мотив да не работим чрез имейли. Когато житейска криза здраво разтърси човек, той се нуждае от спешна подкрепа и помощ, а тревогата- от бързо напътствие по правилния и реален път.