Change Language

Има ли някаква формула, която да улесни човек във взимането на решения дори и те да са трудни? Въпрос от читател на в-к "Компютри"

Здравейте!! Искам да ви попитам...има ли някаква формула, която да улесни човек във взимането на решения дори и те да са трудни? Има ли начин той да си помогне сам и да се спаси от дългите колебания? Петър В., София Преди да тръгнем към формулите, трябва да се спрем на едни от главните фактори, които стоят зад трудното взимане на решения и колебанията. Защо се получва така, че едни хора решават много бързо, а други изчакват в мъчителни въпроси и колебания? Нека започнем от фактора лична увереност : Колкото по – голяма вяра има човек в собствените си способности и знания, толкова по - осмислено ще е решението му, защото той ще знае какво може да даде и постигне. В обратния случай ще присъства дълъг изчаквателен период, поради неувереността, който в крайна сметка има най - често за задача да отмени нуждата от вземане на решение. Ето затова много хора оставят проблемите си по течението, докато те не ги затиснат, а решението и действието не бъдат “решени” от обстоятелствата или пък напълно стопирани от назрялата криза. Друг важен момент, който оформя готовността да се правят избори е способността да се носи отговорност. Отговорност, както за самото решение и последвалите го действия, така и за самия резултат. В тази връзка трябва да споменем, че тук изниква и още един болезнен въпрос, който спира свободата при избор, а именно: Дали човек може да приема негативните развои и да знае как да губи? Именно тук се крие и главният ключ на увереността. Това е способността да трансформираш и негативните изходи от дадено решение в полезни изводи и опити, които те правят по - зрял и компетентен при всеки следващ опит. И като казахме опит, без него няма и увереност, която толкова често споменаваме тук. Действително непознатата ситуация и липсата на опит повишават степентта на неувереност и колебание, а много хора в подобни моменти, прехвърлят миналият си неуспешен опит в настоящите събития. Това спира на свой ред решението и напрежението ескалира. В такава ситуация се прокрадват само негативните очаквания, които са познати, а не се търсят различията в конкретния случай. И как тогава да се вземе решение като страховете подтискат разума и рационалността - спират развитието. И тук отново се връщаме на способността да извиличаш положителното от отрицателното. Именно миналият опит би могъл да действа като сигнал, трасиращ пътя към успех и да ни показва капаните, които да заобикаляме. Всичко казано до тук е част от съветите, чрез които да се избегне колебанието и трудността при вземане на решения. А именно осъзнаването на факта, че едно решение може да е относително добро или относително лошо. Всъщност добрите решения са най-вече отстояните решения! А лошите – е, няма безгрешни хора...Естествено е, че този проблем не би могъл да изчезне изведнъж. Колебанието ще присъства във всяка една нова или неизвестна ситуация, но при осмислянето на по - горе казаното и системна работа за положителна промяна в тези насоки, колебливото поведение ще прерастне в конструктивна и аналитична оценка на ситуацията и ще е отправна точка при всеки труден избор. Така че, помислете за отговорностите, които можете да ностите и за страховете, които Ви преследват, когато трябва да вземете решение – и не забравяйте, че опитът е стабилен източник на увереност, а за него трябва време и активност. Имайте си доверие.