Change Language

Защо чувставата ми изчезват веднага след първия интимен контакт? Въпрос от потребител на Namerime.com

Здравейте! Бих искал да знам каква е причината при вида на една жена да изпитвам необяснимо и почти животинско привличане? Казваш си - "това е Тя", но при осъществяване на първия сексуален контакт губиш всичко, което си изпитвал. Приятните чувства при мисълта за тази жена се изпаряват, а понякога дори прерастват в неприязън към същата личност! Отдавна търся отговора за това и предварително Ви благодаря за разрешаването му. Въпросът Ви, извежда на преден план две противоположности – любов притежание. Вие приписвате на физическото общуване и то на първият контакт твърде много очаквания. А любовта и по – дълбоките чувства рядко се зараждат и развиват само от един контакт. Да, налице е привличане и емоционалност, но често те прерастват единствено в стремеж за притежание и употреба, без да се развие близост. Всъщност любовта изключва изцяло именно това. След като осъществите сексуален контакт, Вие прекъсвате връзката и продължавте към друг “екземпляр”- защо се получава така? Тук могат да се крият многообразни причини, които да оформят съответния поведенчески стереотип и Вие трябва да ги потърсите сам, а ако не с помоща на психотерапевт. Ето и някои от възможните моменти, които обуславят подобно поведение: Страх от обвързване и съответно бягството от близостта.Предварителен страх от изчерпване на връзката, поради което Вие я прекъсвате, за да избегнете тази ситуация. Опасения, че няма какво повече да дадете на една жена освен сексуално общуване или просто да не разбирате от какво има нужда тя и да бягате от тази отговорност. И не на последно място незнание как да се потърси близост и погрешно възприятие на трайното партньорство като нещо, което изчерпва и разголва душата. Всички тези възможности могат да са насадени от ред възпитателни мерки, от доминиращо влияние на средата, провокиращо подражание и минала успешна форма на поведение, която обаче сега не действа и не Ви удовлетворява. Можем да продължим да изброяваме, но по - важното е Вие сам да се запитате: Какво търсите от жената – секс или партньорство с близост и доверие? И от какво бягате във всяка една от връзките си? Отговорите ли си откровенно на тези въпроси, ще узнаете и реалните причини, които Ви оттласкват от близостта с партньорката., а осмислянето на причините е част от премахването на проблема. За останалото можете да разчитате на www.e-therapybg.com