Change Language

Здравейте! Интересувам се какви точно проблеми решавате чрез Вашият сайт ?Въпрос от читател на в-к "Компютри" към e-therapybg.com

Здравейте! Интересувам се какви точно проблеми решавате чрез Вашият сайт www.e-therapybg.com.Надявам се да получа отговор! Здравейте! Най- напред, Ви благодарим за вниманието и заинтересоваността, които се четат във въпросът Ви. В самия сайт има доста обемна и подробна информация относно проблемите, обект на работата в www.e-therapybg.com ,но въпреки това ще Ви дадем и информация, която е базирана на практиката ни. Най-често www.e-therapybg.com работи с хора, които са изпаднали в състояние на повишена тревожност. Въпреки, че тя ( тревожността) често ни спохожда, когато сме несигурни и е необходимо да се адаптираме, все по-често имаме потребители, които не могат да се преборят с нея и тя става постоянен спътник в живота им. В този смисъл, ние от www.e-therapybg.com, помагаме на хората да избягат от обсебващата сила на тревожността. Много често се срещаме и с проблеми, породени от погрешната междуличностна комуникация. Хората не могат да се разберат, не знаят как да постъпват един спрямо друг, как да простят или да направят първата крачка към някой. Тук се застъпват и междуличностните конфликти, в чиято основа е пак липсата на правилно изградени или изкривени бази за общуване между хората. Особенно внимание заслужават и острите кризи, при които човек има нужда от незабавна и точна помощ. Когато човек се лута от една към друга възможност в състояние на стрес, има висок риск и в този случай, ние реализираме “спешната психологическа подкрепа” И не на последно място тук можете да споделите и да работим заедно върху личностни проблеми, които са първоизточника на всички по - горе изброени трудности. Личностните проблеми са толкова разнообразни, че е трудно да се опоменат всичките - колкото хора ,толкова и проблеми, но като че ли най - чести са най- болезнените: смърт на близък, раздяла и чувство на отхвърленост, невъзможност да се адаптираш, да бъдеш себе си, поради изкривявания във себевъзприятието. Много често работим и с проблеми, свързани с нарушението на репродуктивните способности в двойката. При тези случаи партньорите изпадат в дълбоки кризи и емоционален вакуум. Наред с това проблемът касае много широк кръг от близки до двойката хора, а и цялото общество. Работата ни е разнообразна и понякога трудна, но е удоволствие, и голямо удовлетворение да видиш как човекът от другата страна, като че ли “светва”.И като заключение ще обърнем внимание, че тук в www.e-therapybg.com , проблемите се разрешават въз основа на професионално консултиране, което се постига чрез емоционална дистанция от конфликта и логическо проследяване, прогнозиране и насочване към различни видове стратегии за решаването му, съобразени с индивидуалните особености на личността.