Change Language

Какво е важно да знаете, преди да изберете вариант за консултация за вас

1. Първа безплатна сесия

Всеки потребител има право на първа безплатна сесия (40мин.). Записва се през графика в определените за нея часове: 10.00ч., 12.00ч., 14.00ч. или 16.00ч.Сесията се провежда под формата на чат с психолог и може да ви помогне да се ориентирате дали вариантът чрез писане е удачен за вас.

По време на тази сесия психологът ще активира за вас четири въпросника, които ще дадат допълнителна полезна информация по отношение темпераментови особености и личностен профил. Тази информация, както и всяка друга, е абсолютно конфиденциална. Тя дава възможност на оперативния психолог да направи добра професионална преценка на проблема и качествено консултиране на клиента.

2. Психологическа консултация чрез писане в чат прозорец (он лайн сесия)

Ако прецените, че форматът на консултиране чрез писане на съобщения е удачен за вас, бихте могли да продължите по този начин.

Всяка следваща сесия е свързана с доразгръщане, оценка и насоки за решаване на конкретния проблем на клиента. След всяка сесия, оперативният психолог попълва обобщена информация от сесията, която клиентът получава в персоналното си досие, до която достъп има само той.

След всяка 5-та сесия получавате една безплатна. * Важи само за онлайн сесиите.

3. Психологическа консултация чрез видеовръзка.

Консултациите чрез видеовръзка се провеждат след предварително уговорен час. Могат да се използват платформите Zoom, WhatsApp, Viber, Messenger, според вашето предпочитание.

Необходимо е да ни пишете в „Съобщения”, че желатете видеосесия. Ние ще Ви изпратим телефонен номер на психолог от екипа, с който да уточните удобен час за консултацията.

4. Психологическа консултация чрез попълване на структурирана информация.

Тази услуга се състои от попълване от Ваша страна на готова форма, която адресирате към психолог от e-therapy.bg и съответно получавате писмен отговор от негова страна. Всичко това е заложено във Вашата потребителска част, в която влизате след регистрация с индивидуален ник и парола и носи името “Консултация”.

Можете да прочетете повече за услугата тук: https://e-therapy.bg/consult.php

5. Тестуване по двойки

Тази услуга не е индивидуална и не е насочена само към въпросите и желанията на един човек. Създадохме я за хората, които искат да намерят по-ясния образ на партньора до тях и да осмислят връзката си, да преодолеят много пречки, чийто възможни основи са в характерните им личностови особености.

Необходимо е всеки от партньорите да направи свой акаунт в сайта и да влезе в личната си страница, след което да попълни въпросниците, които са активни. След това и двамата ще очаквате отговорът, който ще Ви даде, както анализ на личните Ви особености, възможни слабости и положителни черти, така и начинът, по-който си взаимодействате, къде може да има спънки, как да се подкрепяте, към какво да проявявате търпимост или да толерирате един в друг.

Можете да прочетете повече тук: https://e-therapy.bg/article.php?ids=417

6. Психологическа консултация в кабинет

Възможностите за консултация в кабинет са в София и Пловдив. Бихте могли да ни пишете в

„Съобщения”, за да ви дадем координати за връзка с психолозите от екипа.