Change Language

Дали да спя с всички жени или....? Въпрос от потребител на www.Namerime.com към e- therapy

Дали да спя с всички жени, които ме искат и да трупам 'точки' или само с тези които и на мен ми харесват ? - Ще започнем отговора си с въпрос: Какво се крие зад поведението “трупане на точки”? На първо място тук може да се намери липса на сигурност и увереност в собствените действия, която може от една страна да е възрастова особенност, а от друга да е свързана с дефицити на личността. Ако се спрем на първия вариант - възрастова особеност, то е факт, че с времето човек се учи да възприема сигналите идващи от другите и да разкодира в тях оценката спрямо неговото поведение, но този процес е дълъг и като всяко умение се учи. Дилемата тук е дали количеството – бройката на партньорите ще ни помогне да продобием увереност или качеството, въпреки малобройността. В първия случай, можем да се възприемаме като търсени “мъжкари”, да се харесваме, в образа на полови атлети, но без да изградим близост и да се научим да разбираме другия пол. Във втория случай бихме могли да имаме по - малко разнообразие, да не сме силно сексуално изявени в средата и компанията си, но да натрупаме много повече увереност, да се научим да разбираме хората, да изграждаме стабилни връзки и да сме емоционално удовлетворени. Именно това е залогът за формиране на пълноценни връзки. Е, всяка възраст си има своите предпочитания и е естествено, когато сме в ранната младост да имаме много енергия и да насочваме потенциала си към опознаване на другия пол, сексуалнифантазии и потребности. Ако отидем на втората възможност, като стимул за многобройни връзки, а именно дефицитите на личността, ще попаднем в твърде обширна тема. Поради този факт ще се ограничим с основното: Любов, близост и топлина се постигат в сигурните и трайни връзки с емоционално удовлетворяващи ни партньори и те са лекарствата за много от дефицитите на личността.