Change Language

Консултации чрез видео връзка

Във връзка с новите обстоятелства, свързани с вируса и притесненията на хората от реален контакт, нараства и нужда от психологическа подкрепа. Работа от дома, по-малко контакти, относителна изолация на децата и повече натоварване в отглеждането им... Тревожността расте, а вариантите в средата, в която живем сега, за справяне с нея не са много. Поради тази причина, наред със стандартните сесии, които предлага e-therapy.bg, можете да се възползвате и от консултации чрез видео връзка (WhatsApp, Viber, Skype, Messenger).

Моля, задавайте въпросите си в раздел "Съобщения".