Change Language

Екипът на e-therapy извършва проективна диагностика на деца между 5 и 12г. възраст Он-лайн.

Проективна диагностика за деца от 5г. до 12г. чрез Скайп.          Децата отдавна са свикнали да водят конферентни разговори през телефоните си и мониторите. За тях този контакт не е странен. Процесът на диагностика протича плавно с няколко изключения, които ще споменем допълнително.

            Първата стъпка е разговор с родителя, за да се снеме цялата „анамнеза” и да се проследи развитието на детето до момента. Нужно е детайлно описание от родителите на конкретния проблем с неговите поведенчески прояви.

След този етап, родителят трябва да изяви съгласие детето му да остане само с психолога.

Важното е детето да има подготвени листове и средства за рисуване (моливи, фулмастри).

Тук диагностиката протича по стандартен начин, както в кабинета. Разговорът с детето върви първо в посока опознаване, а след това се дават с много богато описание проективните задачи.

            Изключенията, за които споменахме по-горе са свързани с по-лесното разсейване на детето в тази среда. То е в дома си, с пантофите си, със своят монитор... Съответно, в процеса на разговор, може да започне да клика, да търси на съседен прозорец информация, да прекъсва без да иска връзката, за се разсейва с всякакви обичайни дейности в бита като хапване, игра с вещи около него. Затова работата на психолога във Виртуалната среда е в пъти по-концентрирана и задаваща много по-голям обем стимули, описания, разкази.

            Извън тези особености, децата рисуват по проективните методики.  При готовите бланки, каквато е „Дърво с човечета” ,  детето вижда бланката през камерата и посочва своите избори, които психологът отбелязва. Рисунките могат да се изпратят допълнително като снимка от родителите, за да е по-ясно и с добро качество.

Оттам на сетне работата на психолога продължава по утвърдения ход. Подготвените диагностика и препоръки, родителят получава по електронната си поща. Можете да задавате въпроси и да уточните всяка една задача с психолога.

            Цената на разговора с родителя, диагностиката на детето и изготвената обратна връзка с препоръки е 50лв.

Можете да зададете въпросите си тук в съобщения.