Change Language

От e-therapy.bg до всички потребители!

E-THERAPY.BG работи вече 17г. он-лайн. В сегашната ситуация този тип контакт е най-бърз и най-работещ от позицията на необходимите мерки, за да се справим с кризата. Но промяната в начина ни на живот идва с много тревоги, напрежение и паника, много въпроси и хаотични решения. В кризата ни най-ценният ресурс е да запазим пасихиката си стабилна, за да можем да взимаме адекватни решения, да подредим приоритетите и да извървим нужният път в трудностите успешно. Екипът на e-therapy.bg ще направи всичко възможно, за да е в подкрепа на всички потребители. Затова ще има повече часове и повече възможности за реализация на безплатните пакети.