Change Language

За потребителите ни от Форум Raya Toys

Мили бъдещи родители, след нашата лекция всеки от вас получи акаунт за сайта. Той представлява абривиатурата RTf/m1 (акаунт за жената в двойката) и  RTm/f1 (акаунт за мъжа в двойката). Важно е да попълните никнейма със съответната цифра, която е една и съща за двойката ви. След като всеки от вас по отделно влезе през „Вход” в личната си страница може да попълни въпросниците през „Тестове”. Ние ще обратботим резултатите в рамките на седмица и ще получите отново в личната ви страница (опцията "Съобщения"). Отново там можете да ни пишете, ако имате въпроси. Желаем ви всичко добро!

!!! Не се изисква заплащане!