Change Language

Участие на e-therapy в кампанията "Направи го сега"

 

Практически психологически подходи при отглеждане и възпитание на децата

        Съвременният свят среща все по-големи  проблеми  по отношение на  ценности, семейство, партньорство, възпитание и отглеждане на децата. Забелязва се, че през  последните 10-15 години старите семейни ценности и връзки са на изчезване,  а младите хора са все по-объркани и хаотични в избора на формат за партньорство и възпитателни стратегии за наследниците си.

        От всичко това страдат децата и всяко следващо поколение расте все по-дезадаптирано от противоречивите и неефективни модели на поведение, които попива от родителите си. Виждаме все повече родители, които са безсилни пред истеричната криза на детето си, объркани са от агресивните или депресивни прояви и неспособни да разберат и опознаят света на децата си. Факт е, че това, към което сме се придържали  преди 20 -30 години, днес не е работещ модел.

           В нашето обучение ние предлагаме на бъдещите и настоящи родители да натрупат базови, практически психологически знания, които да помогнат да разгърнат потенциала си в четири посоки, върху които е базирано здравото семейство:

  • Личност - Познания за вродените темпераментови особености и отражението им върху междуличностни отношения. Придобиване на усет за разграничаване на личностна криза и криза в двойката.
  • Двойка (семейство) - Познания за оценка на родителските модели, които пренасят двамата партньори в семейството си. Позитиви на моделите и скрити опасности. Арт-терапия за откриване на бъдещи кризи в двойката и възможни грешки в отглеждането на детето. Адаптация към новите роли и отговорности в двойката. Алтернативни варианти за справяне.
  • Дете - Умения за оценка на темперамента на детето и взаимодействие с темперамента на родителите. Особености на поредността на децата в семейството, предимства и недостатъци на позициите при единствено, първо, второ, средно или последно дете; доведени, заварени деца. Взаимоотношения между децата – приятелство, партньорство, конкуренция, съревнование и съответни родителски стратегии за справяне.
  • Преодоляване на различни кризи и ситуации - Усет за разпознаване на различните типове кризи и прилагане на различни стратегии за справяне.

Цел: Да подготвим настоящите и бъдещите родители за осъзнато и базирано на практически психологически знания отглеждане на поколението.

Организация: При събиране да група от 10 човека може да се проведе модул, който самите участници са избрали.

 

Екипът на www.e-therapy.bg

e-mail: etherapy@mail.bg