Change Language

През месец март 2018 г. екипът на e-therapy.bg изнесе, не за първи път, лекция пред студенти втори курс психология в СУ „Климент Охридски”

В лекцията бяха застъпени основни и най-често срещани проблеми, заради които родителите търсят психологическа подкрепа. Студентите видяха много илюстрирани примери на база дългогодишната практика на екипа на e-therapy.bg в детската игрова терапия. В лекцията преминахме през трудностите на децата и родителите в предучилищна възраст, ранна училищна възраст, тийнейджърите... Как децата стават тиранични? Защо родителите губят авторитета си и все по-трудно възпитават децата си? Колко превратно се разбира училищната готовност и колко трудно родителите създават навици в децата? Колко лесно детето може да стане контролиращо, манипулиращо и обсебващо? Как това прави животът на цялото семейство труден? Как децата преработват и възприемат родителските конфликти и трудности? Тежките проблеми при тийнейджърите като хранителни разстройства, зависимости, девиантно поведение... Говорено беше и за типовете отношение на родителите спрямо психологическата подкрепа. • Родителите, които изцяло разчитат на психолога и са „свалили ръце” от децата си. Вярват, че специалиста има вълшебна пръчица и ще „поправи” всичко. • Майките и бащите, които започват да се съревновават и да ревнуват връзката на детето с психолога, ако проблемите започнат да се решават. • Родителите, които търсят проблем след проблем и никога не са доволни от децата си. Когато се реши дадена трудност, те намират нова до най-малкият детайл. • Родителите, които са опитали всичко и няма какво ново да научат или да им се помогне. Те търсят психолог, за да потвърдят своята правота. Част от лекцията беше фокусирана върху работата в „Училището за бременни”, което функционира в Клиника „Торакс”, гр. Пловдив. През методите на арт терапията двойката бъдещи родители разкриват своя потенциал и особености. Разказахме за проблемите при двойките в този етап. Какви са очакванията на бъдещите родители, както към детето, така и към партньора. Как се формират още тогава родителските стратегии и роли. Как се залагат много подводни камъни във възпитанието на детето. Беше отделено време и за тежката тема: Деца, жертва на насилие и инцест. Какви са симптомите, по които могат да ги разпознаят. Какви са промените в личността на тези деца и съответно какви са последствията. Естествено, беше отворен и въпросът за резултатите и ефектите от терапевтичният процес. Какво прави детската игрова терапия? Как двойките осъзнават и променят нагласите си към родителството? Колко бързо се повлияват децата? Вижте и снимки от лекцията. Всички тези теми са били и предстоят да бъдат обсъждани и в радио „Дарик” всеки вторник от 11:30ч.