Change Language

Пилотен проект в партньорство с район “Надежда” “Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини”

Цел : Подобряване на работата в детските градини и на доверието и комуникацията” родители – учители” чрез проучване и препоръки в три посоки: 1. Актуална оценка на познавателния, емоционален и поведенчески ресурс на децата 2. Оценка на личностната и професионална кондиция на учителите и другия персонал 3. Проучване и подобряване на комуникацията и взаимодействието учители – родители във възпитателния процес на децата Екип: 1. Ръководител и организатор на проекта: Ани Владимирова – специалист Психология и Педагогика 2. Изпълнители: • Проф. Йоана Янкурова - СУ „Кл. Охридски” проф. „Педагогическа психология” • Александра Петрова – детски психолог • 6 студента от специалност „Психология” на СУ „Кл. Охридски” Финален етап: Цялостен анализ, оценка и препоръки от проведеното проучване. Обратна връзка от учители и родители за: • степен на удовлетвореност и мотивация за работа от страна на персонала • степен на сигурност и мотивация за сътрудничество от страна на родителите