Change Language

Пилотен проект в партньорство с район “Надежда” “Общуваме с надежда и доверие за развитие на детските градини”

Цел : Подобряване на работата в детските градини и на доверието и комуникацията” родители – учители” чрез проучване и препоръки в три посоки:
1. Актуална оценка на познавателния, емоционален и поведенчески ресурс на децата
2. Оценка на личностната и професионална кондиция на учителите и другия персонал
3. Проучване и подобряване на комуникацията и взаимодействието учители – родители във възпитателния процес на децата
Екип:
1. Ръководител и организатор на проекта: Ани Владимирова – специалист Психология и Педагогика
2. Изпълнители:
• Проф. Йоана Янкурова - СУ „Кл. Охридски” проф. „Педагогическа психология”
• Александра Петрова – детски психолог
• 6 студента от специалност „Психология” на СУ „Кл. Охридски”

Финален етап: Цялостен анализ, оценка и препоръки от проведеното проучване. Обратна връзка от учители и родители за:
• степен на удовлетвореност и мотивация за работа от страна на персонала
• степен на сигурност и мотивация за сътрудничество от страна на родителите