Change Language

Когато отиваме на нова работа - въпрос от читателка на в- к

Здравейте! Предлагат ми работа по специалността ми в една фирма. Досега поради липса на подходяща работа се занимавах четири години с търговия. Проблемът, пред който съм изправена ме притеснява. Той се състои в това, че нямам самочувствието, което предполагам бих имала, ако тези четири години се бях занимавала с работа по специалността. Докато работих в търговията нямах възможност да упражнявам знанията си и се страхувам, че съм забравила голяма част от нещата и ще изглеждам глупаво на моменти пред новите си колеги. Вероятно ще си припомня всичко и бързо ще „вляза в час”, но притесненията ми че ще направя гафове са големи. Дайте ми съвет. Как да постъпя в случая? Ивета Х., София Здравейте, Ивета! Напоследък въпроси от този тип тревожат все повече хора. В търсене на специфична работа, те са изпълнявали разнообразни длъжности и са загубили част от квалифицираните си знания. Вие сте стигнала до момента, в който сте намерила желаната работа и след радостта е дошла вцепеняващата тревожност. Как ще се справя, как ще изглеждам в очите на другите, въобще ще отговоря ли на всички очаквания? Тези въпроси са напълно основателни и същевременно ситуационни - свързани с неизвестността в дадения момент. Новостите в живота ни провокират нужда от адаптация, за която е необходимо определено време. В такива ситуации, ние имаме малко информация за новото работно място. Частично или изцяло не сме запознати с изискванията и условията, с другите служители – нямаме обратна връзка. Това ни кара да възприемаме тази работна среда като заплашваща ни. Естествено Вие сте отсяли личните причини за неувереността си. Изтеклите години, които сте посветила на друг тип работа са Ви отдалечили от необходимата компетентност и така са снижили самооценката Ви, отнасяща се до сферата, свързана с новата работа. Поради този факт предварително се притеснявате как ще Ви приемат и по какъв начин ще се впишете в работната среда. При всички тези тревожещи Ви обстоятелства какво трябва да направите? На първо място, всеки човек има различни способности за адаптация и навлизане в работния процес. Много е важно, преминавайки през такъв етап да търсим активно обратната връзка от средата, да се информираме за условията, които ни се предоставят и да сме напълно наясно с изискванията отправени към нас, за да можем да отговорим адекватно в определения момент. Това е един вид събиране на информация, която е присъща за всяко запознанство? Колкото повече информация съберете, толкова по - уверена ще ставате, а чрез това постепенно ще започнете да се отпускате да разгръщате знанията си и да ги допълвате. В последствие ще отбележите прогресивно развитие в работните умения, а това ще подкрепи самооценката Ви в положителна светлина. Бихте могла да използвате и опита от сферата на търговията, която както знаем, изисква активни комуникативни способности и приветливост. Естествено е да се притеснявате от “гафове”- това е също част от привикването към новостите и придобиването на умения. Този страх от грешки има в основата си и един съревнователен модел, който почива на желанието да сте добре приета, да “не изглеждате глупаво в очите на другите”. Но когато отиваме на ново място, ние сме тези, които трябва да се учим. Това става като приемаме грешките си и от тях извличаме основите на правилното поведение. Критиката по отношение на “гафовете”, които са неминуем спътник при обучение, е всъщност и помощ. Тя не е крайна оценка, а би следвало да се възприема, като стимул и пътепоказател. Така че най - важното е не да се сравнявате с хората работили по - дълго време от Вас, а да се стремите да изграждате по- близки работни отношения, чрез които да придобивате опит и да се учите от тях. Това ще Ви даде себеразвитието и ще Ви помогне да станете по - уверена в себе си. Не на последно място трябва да споменем и личните аспирации за постижение. Много важно е още в началото на встъпването Ви в новата работа, реално да си дадете сметка за “висотите”, до които бихте искала да стигнете. Нереалните планове много често са по - голям източник на стрес и притеснения, отколкото самата адаптация. Желаем Ви успех и повече вяра в способностите за справяне.