Change Language

МАСОВИ ПСИХИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

„Изведнъж някой се затича. Може би просто внезапно се бе сетил, че има среща с жена си, а е страшно закъснял… Някой друг се затича — може би вестникарче, което бе в добро настроение. Още един човек —пълен бизнесмен — се втурна да тича. В рамките на десет минути започнаха да тичат всички, които бяха на .,Хай стрийт”...
Високият шепот постепенно кристализира в ужасяващата дума „бент”. „Бентът се е скъсал!“...никой не знаеше с точност, пък и това вече нямаше значение. Две хиляди души бягаха с пълна сила. Въпреки врявата все още не бях наясно какво става. Затичах редом с жена не без известно усилие, защото макар и към шейсетте, тя тичаше енергично и изглеждаше в блестяща форма. „Какво е станало?” — продумах запъхтян. Тя ми хвърли бърз поглед и отново загледа напред, като леко увеличи скоростта си. — „Не питайте мен, питайте Бога!” — извика тя“.

Този цитат е от емблематичната книга по социална психология „Човекът – „социално животно“. Този фрагмент илюстрира, как хората проявяват конформизъм, който е една от основните съставки предизвикваща масова паника. В горния текст, по свои собствени причини, един или двама души започват да тичат; скоро всички започват да тичат. Защо? Защото другите тичат. Както става ясно по-нататък от примера в книгата, след като хората разбрали, че никакъв бент не се е скъсал, те се почувствали доста глупаво. И все пак колко по-глупаво биха се почувствали, ако не бяха проявили конформизъм, а бентът наистина се беше скъсал?
Нашият мозък функционира така, че приоритетно обработва негативна информация, която много бързо отключва определени биохимични процеси и задейства инстинктивните ни реакции. Умът ни е в пъти по-склонен към продуциране на негативни сценарии при дефицит на информация или липса на такава. И всичко това е „проектирано“ от природата по този начин единствено и само със защитна цел – за да активира и осигури инстинкта на оцеляването ни. Защитната система на човешкият организъм работи на много нива и самата тя се презастрахова. От едната страна е свръх-чувствителността на нашия мозък към всякакви потенциално застрашителни, неясни или непредсказуеми ситуации, а от другата страна оцеляването ни е много по-вероятно когато сме в група – т.е заедно сме по-силни и сигурни. Ето защо погледнато от еволюционна гледна точка, масовите психози могат да бъдат разгледани като проява на заложения ни инстинкт за самосъхранение, който превключва на по-високо ниво на защита: от по-несигурния индивидуален план към по-надеждното колективно ниво.

Източниците на страх за личността

Страхът е емоция, която всеки човек изпитва. Може да се каже, че почти всеки миг от живота ни, дори и свързан с положително събитие, преминава със сянката на дълбоки базови страхове. Например раждането на дете е свързано със страховете за справяне на родителите, страхът, свързан с отговорността за здравето и живота на детето, както и в дългосрочен план за неговото бъдеще. Създаването на партньорство е съпроводено от страх от загуба, от отхвърляне, от раздяла.
Страховете, свързани с инстинктите ни за самосъхранение (страх от смъртта, болести, загуби, самота, от апокалипсис, от земетресение, от наводнение, война....), могат да се разгръщат бързо и лесно. Много е трудно когато си в лапите на страха да разграничиш кои заплахи са истински и кои са нереални, дори невъзможни да се случат. Постоянно има заплахи около нас и никой не получава застраховка срещу смърт, болести и загуби, но това не означава, че трябва да се затвориш в къщи и да не излизаш... Няма как да стане, ние сме социални животни и имаме потребности от общуване, от свързване с другите, от съпреживяване. Важен факт е, че когато има разпространена информация за заплаха – било тя на личностно ниво или на по-мащабно, човек никога не търси логика в тази информация и не се интересува от подробностите. Просто големия страх измества по-малките, които си имал до сега и дори може да те парализира. Ролята на информацията в създаването на масови психози е от първостепенно значение. Несигурността, неяснотата, невъзможността да разграничиш истинските факти от изкривените и мъчителното безпокойство се преобразяват в един всеобхватен страх. Трудността при справянето с този страх идва от факта, че и останалите изпитват подобни чувства и така се загубват опорите, на които би могъл човек да се опре – семейство, група, на която принадлежиш, общност... В масовата паника всички са разклатени и страховете се мултиплицират светкавично.
Предпоставка за възникване на масова психоза е цялостното усещане за несигурност и тревожно очакване, което е обзело голяма група хора. В такива моменти човек става много по-чувствителен към информацията (независимо дали е вярна, проверена и достоверна) и всяко едно травматично събитие или новина, чута по телевизия или прочетена в нета, може да отприщи отново механизмът на страховата реакция и да подхрани страха. Не случайно точно страхът е най-големият инструмент на властта. Още от древни времена е видно, че колкото повече хората се страхуват, толкова по-лесно управляеми са.
Добре би било човек да има яснота за това как се променя личността когато е в ситуация на масова психоза. На първо място емоционалността е повишена. Впечатлителността и вниманието към отделните факти също е повишено, за сметка на понижената адекватност в преработката на информацията. Човек става внушаем и конформен, а критичността му спрямо действията или бездействията на другите е намалена.
Всеки един от нас е свързан с невидими, но много здрави нишки с обществото, в което функционира. Връзките се изграждат и задържат на база инстинкти, емоции, потребности, а те текат и се материализират чрез информацията. По този канал вървят икономически, социални, политически интереси. Чрез него се осъществяват велики революции, войни, промени в обществените строеве и подем в развитието на човечеството.
Как така индивидуалността се претопява в масовите психични състояния?
От една страна винаги има социални предпоставки, които предварително са издялкали в човешката душа образа на несигурността или врага. Това могат да са икономически кризи, в които хората живеят с надвисналите страхове от безработица, трудно оцеляване, бедност и висока конкурентност. Могат да са социални кризи, в които обществени групи трупат напрежение едни към други, както и политически кризи. На практика наличието на кризи, които постоянно се повтарят, отключва цялостно усещане за безсилие и ескалира тревожността на индивидуално и колективно ниво. Когато има криза и продължително усещане за трудности, то тогава песимизмът пуска много бързо устойчиви корени и се изражда в страх. След това лесно може да се натисне един единствен бутон, който да приеме ролята на паник аларма. Същевременно ситуациите, в които има преекспониране на дадено събитие, украсяване с детайли и развитие на хипотетични сюжети са онзи спусък, който може да формира безкритично хомогенно мислене на масата, което лесно тръгва към статута на масови психози.
Eмоциите в масата се предават лесно на два основни прости принципа: подражанието и заразяването. Това са принципи, които човешката психика използва в процеса на своето индивидуално развитие. Ние имитираме, за да учим, подражаваме, за да се развиваме и да извадим собствена позиция. Поемаме лесно чуждата емоция и я преработваме през нашата гледна точка. Това са напълно естествени и постоянно съпътстващи ни процеси. Tе се използват и като барометри в социалното функциониране. Така че, когато има ситуации на заплаха, промени в средата, които носят несигурност, фактори, които ни дезориентират или изискват нов тип действие, хората започват да имат засилено желание да наблюдават другите. Така се постига и ориентация, и усещане за справяне. По естествен път следва сливането и усещането за по-тясно свързване с другите. Защото, когато си с другите си по-силен. Този принцип най-добре го познават тийнейджърите. Такива състояния се наблюдават много по-силно изразени в малките общности, в които хората имат по-близка комуникация и по-достъпни контакти. Там е рядкост да се наблюдава различно мнение или поведение от общоприетото. Така страха за собствения живот, за целостта на семейството или статуса може бързо да бъде усвоен и преекспониран и човек да приеме подражателни застраховащи мерки в своето поведение.
Заразяването е изключително бърз феномен. Емоцията се предава светкавично. Прост пример са концертите. Отивате със собствената си нагласа, а се гмуркате в море от хора, които викат, радват се, скандират... тази огромна енергия виждате във всяко лице, във всяко движение. Всяко Ваше сетиво я усеща и тя моментално набира скорост и енергия. За броени минути можете да станете част от цялото и именно това да Ви дава усещането за сила и радост. Всъщност, в тълпата, веднъж тръгнала емоцията, трудно се овладява. На този принцип стават масовите безредици по време на футболни мачове, протестите, революциите...
Условието, което обаче не бива да пропускаме, е нуждата от обединяваща сила. Тя може да е кауза, може да е враг или просто представата за универсален враг, авторитет. Представете си следната ситуация: група от хора, чакат да бъдат интервюирани за дадена позиция. В определен момент при тях влиза човек, който те смятат, че е част от екипа авторитети, които ще ги препитват. Този човек може да не каже нищо, а само една мимика да промени състоянието на групата. Ако е усмихнат те ще се отпуснат и могат да продължат да комуникират неангажиращо по двойки. Ако е намръщен и е изразил заплаха с жест или поглед, групата може да се сплоти, обсъждайки възможните проблеми и комуникацията по двойки да отпадне. Т.е колкото по-интензивни емоции има и те са в негативния диапазон, толкова по-бързо групата се сплотява като форма за естествена защита. Групата дава сигурност и е базова потребност.
От друга страна, ако няма поддържане на визията на врага или авторитета избледнее, тогава и сплотеността на групата се разпада. На практика масовите психични състояния са плод на лесно управляемите страх и агресия. Продукт са на лесното манипулиране и въздействие върху човешката природа.
Най-категоричният достъп и масирано въздействие в тази посока имат медиите. Те поемат новината и изтъкват фактите. Развиват теории и създават огромни хипотетични балони, които хората лесно пълнят с личните си представи и опасения. Едни лоши събития, трагични сюжети и заплахи, повтарящи се многократно като информация създават негативен емоционален фон. Оформят заплахата, насочват психиката към търсенето на опасности. Така стъпката към паниката и хаоса е много малка. В първичните емоции от лошите и заплашителни новини лесно може да последва стесняване на съзнанието и пробуждане на въображението. Особено, ако е налице дефицит от конкретна информация за размера на опасността и за мерките срещу нея. Това води до преувеличения и сюжети с тежки последствия. След това са нужни само един или няколко психически нестабилни или саботиращи индивиди и масовата вълна от паника и хаос ще се излее. Тогава механизма на подражанието и заразяването влизат в сила и хората формират дезориентирано и непродуктивно поведение. Затова добрите практики изискват да има един говорител и той да дава ясни и категорично проверени факти, както и мерките, които се вземат и инструкции за това как трябва да се действа.
Да не забравяме ефекта на разваления телефон, който е постепенно набиращ инерция паник бутон. Доказано е, че дори без медии една новина може да обиколи България за по-малко от 24 часа при това многократно променена и преувеличена. Това е валидно за всяка обществена група. Високата скорост, с която се движи мълвата или слухът и степента на тяхната промяна в посока хиперболизация на последствията е неотменен феномен в кризисни ситуации.
За това е важно да следваме следните ориентировъчни принципи в поведението си при обществени кризисни състояния.
Да се информираме от легитимните източници и да не се поддаваме на слухове и информация от случайни хора. Защото този, който разпространява слухове добива автоматично по-висок статус. Той удовлетворява илюзорно нуждата на другия от знание и собствената си потребност от внимание, но не дава оптималната посока за разрешаване на ситуацията.
За всяка кризисна ситуация има конкретни инструкции. Затова човек трябва да ги потърси и да се основава в действията си на тях.
Често човек се чувства блокиран от ситуациите и не може да вземе решение за действие. Затова в тези моменти е нужно да се търси такъв тип предупреждение, което дава достатъчно информация какво, къде, кога и как може да се направи за благоприятни резултати.
В крайна сметка страхът не е само и единствено разрушителна емоция. Той може да освободи творческият потентциал, може да продуцира креативни стратегии за справяне, които при други условия не биха имали шанс да видят бял свят.
MASS psychic conditions

"Suddenly someone ran. Maybe just at once he remembered that he has meeting with his wife, and terribly he was late ... Someone else ran - perhaps newsboy, which was in a good mood. Another person –pursy businessman - rushed to run. Within ten minutes began to run all those who were there on a High Street '...High whisper gradually crystallized into a terrifying word "dam". "The dam has broken," ... no one knows with precision, and even that did not matter. Two thousand people fled in full force. Despite the tumult still not aware of what was going on. I ran alongside the woman not without some effort, because although sixties, she ran vigorously and looked in brilliant form. "What happened?" - asked out of breath. She glanced and stared ahead, slightly increased his velocity. - "Do not ask me, ask God!" - She cried. "
This quote is emblematic book of Social Psychology "The human as a social Animal ". This fragment illustrates how people show conformism, which is one of the main ingredients causing mass panic. In the above text, for their own reasons, one or two people began to run; soon everyone began to run. Why they run? Because all of them was ran. As can be seen in the example and they understood that no dam has not broken, they felt pretty stupid. Yet how much more stupid they would feel if they were not shown conformism, and the dam was really broken?
Our brain functions so that priority processing negative information, which quickly triggers certain biochemical processes and triggers our instinctive reactions. Our mind is much more likely to produce negative scenarios deficit of information or lack of such. And it was "designed" by nature in this way, and only with a protective purpose - to activate and ensure our survival instinct. Defense system of the human body works on many levels and she reinsure. On one side is over-sensitivity of our brains to any potentially threatening, unclear or unpredictable situations, on the other hand our survival is much more likely when we are in the group - together we are stronger and safer. Therefore, viewed from an evolutionary perspective, mass psychosis can be viewed as a manifestation of the pledged our survival instinct that switches to a higher level of protection: from insecure individual plan to a reliable collective level.
Sources of fear for personality
Fear is an emotion that everyone experiences. It could say that almost every moment of our lives, even if connected to a positive event, passes the shadow of deep underlying fears. For example, childbirth is associated with fears of dealing parents fear associated with responsibility for the health and life of the child, and in the long term for its future. The creation of a partnership is accompanied by fear of loss, rejection, separation.
Fears related to our instincts for self-preservation (fear of death, disease, loss, loneliness, of apocalypse, earthquake, flood, war ....) can be deployed quickly and easily. It is very difficult when you are in the clutches of fear to distinguish which threats are real and which are unrealistic or even impossible to happen. There are always threats around us, and no one gets insurance against death and disease losses, but that does not mean that you should close your home and not go out ... can not happen, we are social animals and we needs of communication from connecting with others, empathy. An important fact is that when there is widespread threat information - be it on a personal level or on a larger scale, one never seeks logic in this information and is not interested in the details. Just great fear displaces smaller, who had until now and they can even paralyze. The role of information in creating mass psychosis is paramount. Uncertainty, uncertainty, inability to distinguish true facts perverse and painful anxiety transform into a common fear. The difficulty in dealing with this fear comes from the fact that others are experiencing similar feelings, and thus lost the support of which could one build - family group to which they belong, community ... In the mass panic are all shaken and fears multiply rapidly.
A prerequisite for the emergence of mass psychosis is the overall feeling of uncertainty and anxiously awaiting that preoccupies a large group of people. At such moments one becomes much more sensitive information (whether correct, verified and reliable) and any traumatic event or news heard on TV or read on the Web, can unleash again the mechanism of fear responses and to foster fear. Not by accident, fear is the greatest instrument of power. Since ancient times shows that more people are afraid, the more manageable are.
It would be better person to have clarity on how personality changes when in a situation of mass psychosis. First emotionality increased. Sensitiveness and attention to the individual facts also increased at the expense of reduced relevance in the processing of information. Man becomes suggestion and conformal and his criticism against the acts or omissions of others is reduced.
Each of us is connected with invisible but very strong threads of society in which they operate. Connections are built and keep base instincts, emotions, needs, and they run and materialize through the information economical, social and political and so on. Through it carried great revolutions, wars, changes to social formations and progress in the development of mankind.
How individuality is melted in mainstream psychiatric conditions?
On the one hand there were always social conditions which were previously carved in the human soul the image of uncertainty or enemy. This may be economic crises, in which people live with overhanging fears of unemployment, difficult survival, poverty and high competitiveness. They are social crises in which social groups accumulate voltage to each other, and political crises. In practice the presence of crises that are constantly repeated unlocks the overall sense of frustration and anxiety escalates at individual and collective level. When there is a crisis and prolonged feeling of difficulty, then pessimism places very quickly resistant roots and degenerates into fear. Then you can easily push a single button to accept the role of a panic alarm. While the situations in which there is overexposure of an event, decorating details and development of hypothetical stories are that trigger that can form a homogeneous uncritical thinking on the table, which easily goes to the Statute of mass psychosis.
Emotions in the table can be passed to the two main principles: imitation and contamination. These are principles that the human psyche used in the course of their individual development. We imitate, to learn, imitate, to develop and subtract own position. We take the easy foreign emotion and process it through our perspective. These are completely natural and constantly supporting our processes. They are used as barometers social functioning. So when there are situations of threat, changes in the environment that bring uncertainty factors that disorient us or require a new type of action, people have a greater desire to observe others. Naturally follows the merger and the sense of closer connection with others. Because when you are with them you are stronger. This principle is best known by teenagers. Such conditions occur much more pronounced in small communities where people have closer communication and contacts available. There is rare to observe a different opinion or behavior of conventional. So they fear for his own life, family integrity or status can be quickly digested and one overexposed and accept imitative insuring measures in its behavior.
Infection is extremely fast phenomenon. Emotion is transmitted quickly. Such good examples are concerts. Going with your own attitude, and dive into a sea of people who shout section, chanting ... this enormous energy you see in every person, in every movement. Each of your sense feels it and it instantly gaining momentum and energy. Within minutes you can become part of the whole, and that gives you a sense of strength and joy. In fact in the crowd, once gone emotion is difficult to reverse it. In this principle becomes mass disorder at football matches, protests, revolutions...
The condition, which, however, should not miss is the need of a unifying force. It may be a cause may be an enemy or simply the idea of a universal enemy authority. Imagine the following situation: a group of people waiting to be interviewed for a position. At some point they enter a person who they believe is part of the team authorities who will quiz. This man can not say anything, but only a gesture to change the situation of the group. If smiling they will relax and can continue to communicate engaging in pairs. If frowning and expressed threat of gesture or glance, the group can come together, discussing possible problems and communication in pairs to eliminate. It means that when there are more intense emotions then they are in the negative range, the more quickly the group hold together as a form of natural protection. The group gives security and basic needs.
On the other hand, if there is no maintenance of the vision of the enemy or the authority fades, then the cohesion of the group disintegrated. In practice mainstream psychiatric conditions are the result of manageable fear and aggression. They are product of easy manipulation and impact on human nature.
The most categorical and access massive impact in this direction have media. They absorb the news and point out the facts. Develop theories and hypothetical create huge bubbles that people easily fill your personal ideas and concerns. Some bad events, tragic plots and threats, repeated many times as information create negative emotional background. Shape threat directed psyche to search for hazards. So the step to panic and the chaos is very small. In the primary emotions and threatening bad news could easily follow the narrowing of consciousness and awakening the imagination and if there are deficit of specific information on the extent of the threat and the measures against it. This leads to exaggerations and subjects with severe consequences. Then it takes only one or a few mentally unstable or saboteurs individuals and mass wave of panic and chaos will be poured. Then the mechanism of imitation and contamination is entering into force and people form disorganized and unproductive behavior. So best practices required you to have a speaker and it gives clear and categorically verified facts and measures taken and instructions on how to act.
Do not forget the effect of the broken phone, which is gradually gaining momentum panic button. It has been shown that even without a media news can be toured Bulgaria in less than 24 hours at repeatedly altered and exaggerated. This is true of any social group. The high speed with which moves rumor or hearing and the extent of their change in direction as hyperbolization of the consequences is an indispensable phenomenon in crisis situations.
So it is important to follow these principles guide their behavior in public crisis conditions.
Being informed by legitimate sources and not to succumb to rumors and information from random people is needed, because those who spread rumors automatically yield higher status. It satisfies the needs of others illusion of knowledge and their own need for attention, but does not provide optimal direction to resolve the situation.
For every crisis there are specific instructions. So one has to look for them and based on their actions to them.
Often one feels blocked situations and can not decide on action. So in these times it is necessary to seek this type of warning given enough information about what, where, when and how can be made for favorable results.
Ultimately, the fear is not only destructive emotion. He can release the creative potential can produce creative coping strategies, which in other circumstances would not have a chance to see the light of day.