Change Language

Коледен подарък за зрителите на "Денят отблизо" с Мария по БНТ

Скъпи зрители, въпросите, които екипът на www.e-therapy.bg е подготвил, са свързани с Вашия добър опит, със знанията, които са ви помогнали и не на последно място с нагласите ви.
Екипът на сайта ще разгледа всеки отговор и десет от участвалите зрители ще получат пакет от 3 безплатни сесии със специалист в анонимна он-лайн среда, личностова диагностика и тестове по двойки (за тези от вас, които търсят оптимален ход за своето партньорство).
Какво ще можете да направите с вашиа пакет от 3 сесии?
• Да споделите проблем, който ви тревожи и на който трудно намирате решение.
• Да намерите специфичен начин, по който да помогнете на близък.
• Да се консултирате по проблеми, трудности или просто въпроси, свързани с възпитанието и отглеждането на децата, с грижата за възрастните ви близки, със семейни конфликти и разминавания.
Личностова диагностика:
• Ще можете да научите много повече за себе си, за силните ви страни. Кое би било добре да развиете и да съхраните. Кое ви пречи и защо понякога оставате неразбрани.
Тестове по двойки:
• Изключително важно е да осъзнавате разкликите между вас и партньора, които ви пречат да постигате разбирателство и хармония. Чрез анализа на тестовете ви по двойки ще можете да откриете къде са подводните камъни във връзката ви, къде са силните и страни, как всеки от вас може ефективно да подкрепя другия, как се допълвате.
• Не на последно място можете да се консултирате по всички въпроси, свързани с любовта.

ВЪПРОСНИК

Подредете по важност изброените фактори във всеки от въпросите, както следва: 1-най-важно, 2-по-маловажно и т.н, според степента на важност за Вас:

1. Подредете по важност изброените условия, за да се запази едно семейство здраво и удовлетворяващо за двамата партньори?
– Общите цели.
– Спазването на традициите и вслушването в родителите, които имат опит.
– Усилията за отглеждането на децата и резултатите.
– Възможността всеки партньор да се развива.

2. Подредете по важност стъпките в отглеждането и възпитанието на децата?
– Топлина, любов и разбиране.
– Образование, финансови възможности и добри условия за живот.
– Правила, поощрения и емоционална близост.

3.Подредете по важност семейните проблеми, заради които бихте потърсите подкрепа извън дома и от специалист?
– Караме се често за битовизми.
– Спорим за възпитанието на детето.
– Партньорът ми по-често е с близки или роднини, отколкото с мен.
– Човекът до мен постоянно седи пред монитора на компютъра.