Change Language

Полза или вреда е компютъра у дома за подрастващите?

Здравейте! Четох във вашата рубрика за случаи, в които деца се застояват често зад компютъра и губят своите истински социални контакти. Моят син, който е на 16 години от година и нещо ме навива да му купя компютър в къщи. Той е отличник в училище и се страхувам компютъра да не му повлияе лошо. Затова и досега не съм му го купила. Той ме уверява, че ще му върши много добра работа в училище, но се страхувам да не стане обратното. Моля ви, посъветвайте ме как да постъпя - как да премеря риска и ползата от компютъра в случая? Знам че компютъра и интернет са важни за всеки млад човек днес, но не искам синът ми да се отпуска. Здравейте! В нашето общество много явно на преден план излязоха информационните технологии и обвързаността ни с тях расте със замайващо бързи темпове. Поради тази причина и желанието на Вашето дете е резонно и в крак с времето. Във възрастта, в която е синът Ви,младежите са изключително чувствителни и възприемчиви за новото и модерното. Движението в крак с него поставя етикета на приетия и интегрирания в социалната група индивид. Подрастващите са завладени от компютрите, те общуват чрез тях, учат и играят. Как да приемате този факт, с резерви или да го толерирате? Нека да започенем от факта, че той е отличник и е вече на 16 години. Това доказва, че у него правилно и своевременно са формирани нагласи за учене и усърдие, които са приети като вътрешна необходимост. В тази връзка споменатите способности биха могли и да се доразвият чрез обогатяване с едно ново информационно мислене, което се изгражда у хората, работещи с компютри и да се стимулира креативността в учебния процес. Уменията, които се придобиват чрез този тип дейност като аналитично мислене, научаване да се общува само чрез символни информационни носители, както и ориентацията в огромни потоци информация, биха могли да са от полза и в реалния живот. Отчуждението, в случая, би могло да дойде от липсата на приятели и интереси вън от виртуалния свят. Ако синът Ви има целенасочени занимания извън компютърната тематика като спорт, специално отделено време за учене и т.н., които да оформят правилен режим на заетост, той ще има и реална постановка в отношението си спрямо компютрите - ще се избегне пристрастяването и липсата на самоконтрол в учебната дейност, което Ви смущава. Наред с всичко казано до тук трябва да се върнем отново и на факта, че нашият свят все повече се подчинява на законите на информатиката и става немислим без компютърните технологии. Бъдещето на професиите е свързано именно с този факт, така че сдобиването с домашен компютър, каквито и страхове да буди у Вас, е абсолютно задължително за конкурентноспобност и адекватност на съвременния човек. Закономерно “новакът” преминава през няколко етапа при опознаването на виртуалния свят: от игрите, чатенето, през търсенето на полезна информация в Интернет, до развитие и напредък в тази сфера. Формирането на информационно мислене в нашите деца би ги подготвило за бързоменящите се изисквания на средата. Взаимното доверие и даването на свобода в разумни граници са основополагащи принципи, които трябва да Ви водят в общуването със сина Ви. Това ще Ви помогне да сте в течение на развитието му и да имате деликатна и своевременна намеса в полза на положителното му израстване. Желаем Ви успехJ