Change Language

Участие на www.e-therapy.bg в пресконференция, посветена на тринайсетата национална кампания "БЕБЕ НА ГОДИНАТА"

По време на декемврийската пресконференция, посветена на тринайсетата национална кампания "БЕБЕ НА ГОДИНАТА" E-therapy представи профил на съвременната българска майка.
www.e-therapy.bg има повече от 9хил. потребители. Приблизитрелно 70% от тях са родители, минали са заедно с психолога през етапа на бременност и начални грижи за детето или вземат решение за бъдещо родителство. От консултативната работа с тях и на база резултатите от анкетата, която списание “9 месеца” предостави, се формират няколко основни тенденции.

Тенденции:
1. Завишен социален резонанс.
Съвременните родители и в частност майки, имат завишени изисквания към средата, в която се движат, а това е средата на възпитание и отглеждане на децата им. Поставят високи летви на себе по отношение на социалната си изява като родители, което определя и желание за висок стандарт във всичко, съпътстващо родителството като обществено ценна роля. Майките имат активно търсене и настоятелно апробиране на услуги, продукти, информация, която касае репродукцията и отглеждането на поколението до най-дребния детайл. В колкото по-зряла възраст се случва майчинството, толкова по-изразена е тази тенденция. Търси се възможно най-добрата форма и услуга, което е залог за възможно най-доброто родителство.

2. По-скоро завишен сакононтрол като личностова характеристика.
Тази тенденция показва нужда и търсене на оптимално поведение по отношение на децата. Затова все повече родители имат изразена потребност от съвети за полезно поведение в отглеждането на децата си. Майките изискват много от себе си и изграждат стандарти за родителското си поведение. Затова много често търсят авторитети, които да ги насочат или да потвърдят тяхното мнение.

3. Търсенето на авторитети и залагането на познати съвети от близки е свързано с другата тенденция-родителска тревожност.
Като тенденция тя е все по-изявена през последните години. Източникът в глобален мащаб е несигурността в социално-икономическата ситуация, все по-голям обем информация, все по-неясни послания, все по-тъжни статистики, все повече продукти… На фона на всичко това родителите са много неуверени и това е в контраст с високата им летва от тенденция 1 и 2. Именно този контраст поражда родителската тревожност.

4. Липса на рисково поведение и екстравагантни решения.
Което показва засилено търсене на превенция и безгрешност по отношение на здраве, възпитание и услуги, свързани с отглеждането на детето.
Затова не много родители са склонни да тръгват към новото, освен, ако то не е преопоръчано от авторитет или близък с доверителен режим. Като все по-силно мястото на авторитет се запълва от специфично Интернет пространство.

5. Нужда от бързи информационни потоци.
Активното използване на Интернет форуми и пространства е определено от интензивните нужди на майките от бърза информация. Те хващат информационните потоци тук и сега и по възможност във все по-голям обем. Така се предприемат действия, които дават решения и тушират тревожността.

Изводи:
*Нужни са училища за родители, в които да участват и двамата партньори. Така се снема тревожността и се получава по-добра ориентация и точен избор.
*Необходими са стандарти за добри медицински грижи от страна на екипите не само по отношение на физикални показатели, но и в психологически аспект. Медицински заведения с училища за бременни се възприемат като много по-защитена среда и там майките правят много по-спокойни и качествени избори за детето си.
*Много родители имат нужда от психологическа подкрепа при взимане на решения и правене на избори.