Change Language

Ани Владимирова за списание "Всичко за жената"

Какво е нежността?
Това понятие е от сферата на естетиката. Затова определение не е редно да давам аз, но като психологически феномен нежността е резултат от способността да проявим алтруизъм и емпатия. С по-прости думи казано, нежност сме способни да проявим, когато можем да се поставим на мястото на другия, да съпреживеем чувствата му и да изпитаме грижа и любов към него като индивидуалност. Нежността е ненатрапливо докосване ( независимо дали физическо или душевно) до другия човек, което декларира приемане и грижа.

Къде е мястото на нежността във взаимоотношенията ни?
Навсякъде, където можем са се спрем и да забележим потребността на другия човек от приемане, подкрепа и загриженост. Характерен патриархален модел е, че нежността е приемлива повече за жените, отколкото за мъжете, че е по-подходящо да бъде проявявана към децата или хората в страдание, отколкото да е нормален елемент от човешкото ежедневие... Всъщност не се осъзнава ефектът на нежността не само върху човека, към когото се проявява, но и върху този, който проявява нежност! Парадоксално хората оценяват колко благотворно им действа галенето на домашен любимец, но трудно си позволяват нежна дума или жест към ближния...

Защо е добре да сме нежни?
Да проявиш нежност, защото е „добре” не е особено смислено и ефективно... Силата на нежността е в искреността и спонтанната потребност. Ето защо тази способност се култивира в човека с годините още от ранното детство. Максими от вида „дете се целува само, когато спи” не работят за развитие на близост и нежност... Всъщност всеки жест на такт, толерантност разширява личното ни пространство! Позволява ни да приемем другия човек като близост, като обща положителна емоция и съответно да намалим броя на „враговете” в живота си... Нежността, която някой прояви към нас, е протегната ръка на приемане, която ни кара да вярваме, че заслужаваме обич и грижа, а те са в основата на щастието, за което мечтае всяко човешко същество!

Колко е важна нежността към децата?
Колкото и грижата за физическото му развитие, за възпитанието и образованието му! Но докато физическата грижа, възпитателното въздействие и образователния процес имат ясен алгоритъм, стъпки, за които са изписани много книги и работят много институции, то нежността е спонтанна проява на възрастния към детето. Много често оправданието със стрес, проблеми, битови грижи заличава миговете на нежност. После обаче се чудим как деца проявяват зверска жестокост към връстници, възрастни, родители... Факт е, че дете което е малтретирано и неглижирано, има много по-голяма вероястност да стане агресор, когато порастне. Логиката е в това, че то просто не знае друг модел на реакция при трудност и конфликт! В годините, когато работех с деца беше достатъчно при първа среща с дете да протегна ръка, за да го прегърна през рамото или да го погаля, за да се види на мига дали това дете приема близостта като нежност или като заплаха...

Ти самата кога се държиш нежно?
Към децата и хората с проблеми винаги! Останалата част от света преценявам... Има хора, за които нежността е равна на натрапливост или снисходително и обидно омаловажаване... Тях буквално трябва да опитомиш и да изчакаш да те приемат в личното си пространство. Има хора, които бъркат нежността с карт-бланш за настрапливост и безогледно нахлуване в твоя свят... При тях се налага да поставяш доста бариери и указателни табели за личното си простанство. За щастие има много хора, които се усмихват с обич и топлина и ти отговарят със същото.... Тогава и двете страни стават два пъти по-силни и позитивни.

Колко е важно една жена да е нежна?
Сигурно много... Жената е първото същество, което се появява в живота на всеки и от нежостта на ръцете и целувката и зависи посрещането в този свят... Жената е тази, която приема победата или поражението на мъжа до себе си и от нежността и приемането и зависи с какви чувства ще продължи героят или губещият мъж... Жената е тази, която ще свърши работата си не по-лошо от мъжа, но има по-голяма вероятност да си спомни, че човекът срещу нея също е бил дете, има майка и понякога страда и има нужда от такт и нежост дори в най-суровата работна ситуация...

Смяташ ли, че светът ще бъде по-добро място за живот, ако хората проявяват повече нежност един към друг?
Убедена съм! Дори и тези, които се правят на груби и безчувствени, дълбоко в сърцата си копнеят за нежност и биха отговорили същото, макар и само насаме - пред себе си!:-)