Change Language

"За" и "против" сайтовете за запознанства

Една от първите причини, която води хората в сайтовете за запознанства е отчуждението в реалния живот. Модерният човек е все по- забързан, все по- вглъбен в проблеми и срокове. Това от своя страна ограничава свободата и активността в контактите. В този смисъл положителното в сайтовете за запознанства е, че човек може да е действен, въпреки плахостта или пасивността в междуличностните отношения. Пак там човек може да избира, без да се притеснява и да се предлага, без бариерите на защитните механизми. Всичко това носи удовлетворение и премахва чуството за самота и отхвърленост. Човек се чувства приеман и желан - активен в живота си, което е едно от условията за добро психично здраве. Другият фактор, който провокира хората да влизат в подобни сайтове, е липсата на емоционална и сексуална удовлетвореност в двойката. Партньорите все по - често имат битово - икономически мотив за събиране и търсят компенсация на емоционалния си дефицит “навън”. В този смисъл в сайтовете за запознанства те получават възможността за попълването на сексуалния си заряд, макар и виртуално. Много силно емоционалните дефицити лъсват при хомосексуалните потребители на този род виртуално общуване. В реалността те много по- трудно имат възможност за интимна изява, а деликатната среда на мрежата удовлетворява тази потребност в голяма степен. Като заключение трябва да споменем, че сайтовете за запознанства са и виртуалният тренажор, който може да ти даде достатъчно опит и себеувереност, по пътя към реалното общуване. Тук има една тънка линия, която разграничава потребността от пристрастяването. В помощ на практическата полза от сайтовете за запознанства, психолозите от www.e-therapybg.com за първи път разработихме проективна методика, която отчита съвместимостта на посетителите на емоционално равнище, ценностна система и житейски цели, за да направят възможно най- добрия избор чрез “Любовния съветник” на www.namerime.com. Ние подкрепяме сайтовете за запознанства и сме готови да работим в посока на това хората да използват он- лайн наученото и придобитата там увереност в оф- лайн контактите си, за да достигнат до реалната си цел- истинската и пълноценна връзка.