Change Language

Въпрос на управляващ фирма

Здравейте! Управител съм на компютърна фирма и искам да Ви попитам нещо. Имам служители, които работят до късно, ентусиазирани са от работата и понякога идват и събота и неделя. Това не ми пречи, дори ме радва. Въпреки това, някои приятели ме съветват да не позволявам това, защото хората се изморявали и ентусиазмът им се губел с времето. Вярно ли е това? Вашият въпрос е свързан с явление- антипод на това, от което се оплакват повечето шефове, а именно- търсенето на най- малката съпротивителна сила от служителите. Естествено, ентусиазмът има своите пикове и спадове и обикновено човек има нужда от почивка и редуциране на напрежението. Когато личността е удовлетворена от работата си и получава адекватна оценка за това, тя да има ресурси да започне енергично нови дейности. Едно от нещата, които би могъл да направи работодателят в този смисъл, е да поощрява и да изразява своята оценка явно, да покаже задоволството си от добре свършената работа на всеки един от служителите си. Това е и един от основните мотивационни двигатели за активното действие на индивида. Като говорим за работна среда, тук е мястото да се обърне внимание на колегиалното общуване. В екипа често се пораждат подмолни или по- явни противоречия, които провокират не до там лоялната конкуренция. Тя може да е източник на този “ентусиазъм” и чрез “активната си” работа, всъщност хората да се защитават от изоставане спрямо другите колеги или да искат да запазят позициите, които смятат, че биха могли да изгубят. Така че у Вас трябва да се изгради трайна тенденция за относително близко общуване с вашите служители, чрез което да можете да разпознавате сигналите, идващи от умора, отегчение, противоречия или недоволство. Често и самият управленски стил е източник на ентусиазъм в подчинените. Но когато говорим за авторитарност в стила, която не се осъзнава от управляващия в размерите, в които хората я усещат, то тогава става въпрос за маскираща активност. Чрез нея хората се презастраховат, бягат от заплахата и търсят сигурността. За разлика от съветите на приятелите Ви, ние няма да Ви съветваме конкретно дали да приемате или отхвърляте така определеният от Вас ентусиазъм, който всъщност се нарича и допълнителен труд. Спокойното и адекватно поведение на служителите зависи преди всичко от стройната организация и правила за работа. Ако имате точна система от стимули и санкции за служителите си, то тогава всички ще сте спокойни в планирането, организацията и разпределението на времето си. Това ще Ви помогне да заемете една адекватна регулираща роля, която ще е с двустранна полза. Желаем Ви успех.