Change Language

Отговор от e-therapy на читател на вестник

От две години работя като програмист във фирма, където правя развой. Шефът ми не разбира нищо от работата ми, но постоянно ми се бърка с некомпетентни и тъпи коментари. Получавам добри пари, мога да го подвеждам по ред въпроси по обясними причини... Предлагат ми интересна и предизвикателна работа в компютърна фирма. Ще е по- несигурно, по- трудно, в по- голяма конкуренция, но знам, че това ще ме развие като професионалист. Как да премеря риска? Кое си струва повече в днешно време? Здарвйте! Въпросът който поставяте е наистина дилема за много хора, имайки предвид динамиката на икономиката и конкуренцията на пазара на работна ръка. Тези фактори обаче са едната страна на монетата- външната. Другата е свързана с много по- богати и в същото време индивидуални аспекти. Ще започнем с познатото място. Какво Ви дава то- сигурността и изградената нагласа за работа, заедно с формирания стереотип в нея. Имате познание и компетентност, свързани както с колегите, така и със самата дейност, които Ви вдъхват себеувереност и чуство за устойчивост. Но естествено ако това е достатъчно за един човек, то то би могло да не е задоволяващо за друг. Всичко зависи до голяма степен от аспирациите за постижение, от това как ние се виждаме в нашите собствени представи и какви очаквания смятаме, че имат хората спрямо нас. И тук започва дилемата и колебанието, сравнението между старото и новото. Аз съм добре тук, но на новото място бих могъл да съм по- добре. Но дали ще успея и дали ще ме приемат, няма ли да се проваля? У Вас се насажда неспокойствието и постоянното претегляне на плюсове и минуси, както и чуството че всеки избор би могъл да е погрешен и ще допринесе за пропуск на даден шанс. Е ситуацията не е толкова страшна и е напълно обяснима, когато около нас се появи новост. Трябва ни време да осмислим всичко, да се адаптираме, а това е свързано със стрес. Липсва предвидимост на ситуациите и контрол над средата. В конкретния случай, когато става въпрос за работа, трябва първо да се осмислят мотивите, които ще Ви водят в избора. Дали те са свързани със себеразвитие и израстване, което от своя страна ще Ви донесе самочуствие и по- високо ниво на адаптивност в други подобни ситуации. На всяко ново място има период на адаптация, която е свързана със структурата на организацията с новите изисквания и с пригаждането на Вашите знания към цялостната работа. Към Вас се отправят нови очаквания и от Ваша страна се мобилизират ресурси и способности, за които дори може и да не сте подозирали че съществуват. Такава ситуация изисква по- висок самоконтрол и активност, но стимулира и развитието. Основното което човек трябва да направи в която и да е ситуация на избор е да преосмисли потребностите си да уточни мотивите си, които го тласкат към промяна или застой. Всеки избор в полза на едното или другото може да е правилен ,няма грешен избор, има правилни действия, с които ние отстояваме избора си и го развиваме в ползотворна за нас насока. Наред с това съществува и много важен принцип, който обуславя успешното развитие и самоактуализацията на човек, в която и да било сфера- това е търсенето на обратната връзка, която показва нивото ни на справяне и е коректив на дейността ни. Умеем ли правилно да я използваме, да се оглеждаме в очите на другите и да разбираме правилно насоките които ни дава тази обратна връзка, ще съумеем да напреднем и да се развиваме според адекватните ни способности и да постигнем удовлетворението, което е така нужно на всеки човек в неговите дейности.