Change Language

За битката с тютюнопушенето... "Ани Владимирова за "Максим" месец декември

Успехът на битката с тютюнопушенето се определя от добрата комбинация на психотерапия и медикаментозно лечение
Едва ли някой е предполагал при запалването на първата цигара колко трудно ще бъде гасенето на последната. На пръв поглед началото е на шега, от подражание или пък, за да си “като другите”. Зад тази зависимост обаче се крият доста психологически първопричини.
За да се ориентираме в този аспект на проблема, направихме проучване в сайта за психотерапия он-лайн www.e-therapy.bg . Бяха призовани всички потребители с такъв порок (и все още са) безплатно да попълнят тест за пушачи на “Американската асоциация за борба с онкологичните заболявания”. Проучването е насочено към поведенческите модели на пушачите и цели да се подготви корективна психологическа програма, съпътстваща медикаментозно лечение. Проучването към момента включва 170 човека, които възрастово са разпределени до 20г, от 20 до 40г и над 40г.
Оказва се, че зад тютюнопушенето се маскират множество поведенчески проблеми, които до голяма степен са неосъзнати. Пушачите грубо могат да се разделят на две групи. В първата са тези, които чрез порока получават усилване на преживяванията в положителна посока (64% от изследваните лица). Този ефект се достига чрез използването на цигарата за стимулация, за заместване на неосъзната потребност или пък за релаксация след стрес и натоварване. Тук попълнилите теста са разпределени по следния начин: до 20г.-28%, 20-40г.-62%, над 40г-10%
Втората група пушачи чрез цигарите се стремят да направят неприятното време по-малко неприятно (36% от всички решили теста). Цигарата се превръща в необходим фон за редукция на напрежението в ситуация на гняв, съпътстващ навик на държане за “спесителна сламка” в миговете на несигурност или пък в непреодолимо влечение за “бягство” от невротизма. Тук попълнилите са разпределени по следния начин: до 20г-33%, 20-40г-53%, над 40г- 14%
За съжаление има и група, която комбинира и двата психологически аспекта! Тя е от 5% потребители. За тази група хората се оказва, че поставят равенство между всеки акт в живота си и запалването на цигара. Множеството подгрупи имат специфични комбинации, които са от огромно значение за индивидуалния подход при лечението.
Ясно е, че цигарите са се “наместили” в ниша на личностни дефицити, където имаме нерешени проблеми. Това обяснява тежестта на спирането им. Не стига абстиненцията , която организма изпитва, но в този момент се изострят и всички нерешени житейски проблеми. Затова в търсенето на заместители е много важно психологическата работа да тече на фона на физически комфорт. Това се постига единствено с помощта на добро медикаментозно средство.
Познатите до момента на пазара медикаменти бяха никотинови и никотинозаместителни. Това от психологическа гледна точка означава, че заменяме една патерица с друга и нямаме нов фронт за налагане на нови методи за справяне. От скоро на пазара се появяват нови препарати, които капсулират никотиновите рецептори и постигат двоен ефект – липса на удоволствие от цигарите, както и липса на абстиненция при отсъствието им. Осигуряването на такъв физически комфорт позволява активно и ясно съзнание, което е предпоставка за успешна психотерапия. Такава комбинация от медикаментозно лечение и психотерапия дава надежда за реално справяне с тютюнопушенето, което е не само здравословен, но и първично психологически проблем!