Change Language

Психологически аспекти на пластичната хирургия

Пластичната хирургия е алтернатива за психиката, търсеща път към “поправки” на черти, които отчита като недостатъци, както и на и следите на преждевременното стареене, подкопаващи самоувереността. Всички видове естетични корекции на главата, шията, тялото и крайниците е добре да се осъществяват след предварително проведени изследвания и разговори със специалисти. В различните възрасти са различни и потребностите от корекции, предвид жизнените цели и перспективи. Все повече млади хора се възползват от услугите на естетичната хирургия. Младите най-често търсят корекция на природни дадености – уши, нос, клепачи, вежди, устни и гърди. Възползват се и от липосукция като метод за преборване с излишните мазнини. От психологическа гледна точка тези корекции се свързват с приближаването до идел, считан за успешен или до отдалечаване от вид, който травматизира. Жените в средна и зряла вързаст прибягват до корекция на промени, свързани с времето и гравитацията – фейслифт (лице, чело, шия, клепачи), корекция на клепачи, повдигане и уголемяване на гърди, абдоменопластика. При тях корекциите са свързани преди всичко със запазване на самооценката, зависеща от външния вид, както и с борбата с времевата перспектива на старостта. Напоследък се увеличава и дялът на мъжете, пожелали да подобрят външния си вид или да коригират недостатък. Това пък е свързано с променящите се представи за мъжественост и изместването им към външно съвършенство. От особена важност е човек да има реалистични очаквания от процедурата. За това е от изключително значение комуникацията с пластичния хирург да е основана на доверие, яснота и коректност. Тук е и ролята на психолога, който може да бъде в помощ при едно подобно решение и рационалното му осмисляне. Практика в развитите страни е пластичният хирург да работи в екип с психолог, анестезиолог, кинезитерапевт и диетолог. Всички тези специалисти гарантират по-бързо и ефективно възстановяване, както физическо, така и психологическо. Този екип от специалисти вече е факт в клиники “Торакс”. Отчитането на тези особености подтикнаха психолозите от първият български сайт за психотерапия он лайн www.e-therapybg.com, под ръководството на Ани Владимирова, да направят специален въпросник, който отчита психологическата готовност за естетични корекции. В него са заложени конкретно отнасящи се до естетичната промяна психологични маркери - ниво на самооценка, зависимостта от външни фактори на личността, нагласата и очакванията от естетичната корекция. Този тест можете да направите абсолютно безплатно на сайта на www.e-therapybg.com. Ролята на психолога е да оцени моментното състояние на пациента и да прецени доколко реални са очакванията от подобна манипулация и дали не са завишени. А след корекцията да помогне при адаптацията на пациента с нова външност. Ако един депресивен човек предприеме естетична корекция, той би очаквал, че именно този тип промени ще му донесат трайно радост и комфорт. Себеподценяването би намалило удовлетворението от резултата. Хората, които се намират в другия полюс също се нуждаят от предварителна оценка и разговор с психолог, тъй като крайно ентусиазираният човек би могъл да вземе нерационални решения, които да имат отрицателни последствия за него. Разочаровани и неудовлетворени могат да са и хората, които прекалено силно се влияят от външните фактори и очакванията на околните, а също и тези, които игнорират чуждото мнение и вярват изключително и само на своята преценка. Във времето на бързо променящите се условия и технологии вие можете да промените и себе си. Всяка промяна ще е максимално добра за вас при положение, че имате реални очаквания за бъдещето.