Change Language

Много обичам хазартните игри. Откакто имам кредитна карта хазартът за мен е на една ръка разтояние...........

Много обичам хазартните игри. Откакто имам кредитна карта хазартът за мен е на една ръка разтояние. Посещавам много онлайн казина, дори и през работното си време. Не мога да не стоя пред компютъра, защото това работя, а докато съм пред него не мога да не залагам. Превръща се в изключително сериозен проблем за мен и за банковата ми сметка. Помогнете, дайте идея как да се справя. Здравейте! Виртуален или в реално казино хазартът задоволява твърде много потребности, макар по изкривен начин. От една страна той е вид себедоказване и проверка, които водят до изпитването на невероятни емоции след спадане на рисковите нива. В определени случаi, колкото е бил по-висок риска, толкова по-голямо е удовлетворението. Наред с това този тип себепроверка и доказване успешно носи на хазартния тип човек изкривено усещане за сигурност след като късмета се е появил. Не бива да пропускаме и фантазните изживявания като следствие от преследването на успеха и представите за прекрасен живот. Много често крилатата фраза е: “Само и този път, ще спечеля и край, приключвам!” Именно по силата на това “само да спечеля и всичко ще се нареди”, в което се крият много очаквания и надежди, се формира зависимостта. Този тип зависимост се характеризира и с това, че би могла да изгради и определен стил на живот до степен хазартът да стане център, около който да се въртят всчки други дейности. При вас процедурата дори е улеснена от към време и пространство. Е, тогава какво да направите, за да прекратите това занимание? Ясно е, че осъзнавате пагубните му страни, но въпреки това желанието е заседнало също както обсебват натрапливите мисли съзнанието на човек. Така, че ако се върнем малко по-нагоре в описанието на това какво задоволява като потребности хазартът, ще видим и конкретните задачи, които стаоят пред вас. Огледайте се-къде са емоциите в реалният ви живот? Кое ви радва? Кое ви кара да се чувствате сигурен? Кое ви провокира да вървите напред? Кое ви прави доволен и сигурен...? Имате ли други значими занимания, които ви карат да се чувствате добре? В отговорите на тези въпроси се крие част от посоката, която трябва да намерите, за да спрете хазартната си зависимост. Не на последно място част от зависимостта се крие и във факта, че залагайки, вие се чувствате самостоятелен и силен, защото валастта да вземате решения и да рискувате е само ваша. Помислете, с кое друго в жиота си можете да заместите това усещане за самостоятелност, за сила и за риск, който носи печалба? Във вашия случай е необходима конкретна поведенческа терапия. И тъй като сте привърженик на он-лайн дейността ви молим , ако желаете да разгледате сайтът за терапия он-лайн www.e-therapybg.com