Change Language

Пристрастен чатер съм. Това ми пречи да си върша работата.

Пристрастен чатер съм. Това ми пречи да си върша работата. Ако icq-то ми не е включено не мога да свърша и грам работа. На ден изписвам хиляди съобщения. Искам да се откажа, но не мога. Помогнете Здравейте! Нека да започнем отговора си от дешифрирането на въпроса-как се появява пристрастеността? В началото е бил интерес, породен в по-голяма или по-малка степен от неудовлетворени потребности. Имал сте нужда от по-активна комуникация, от запознанство с нови хора, от интересни разговори... У вас е стояло празно едно огромно поле, което е чакало да бъде запълнено с интересни и вълнуващи обекти, макар и виртуални. Така постепенно са се породили емоциите, а положителните изживявания са твърде ценни, за да ги изоставим, дори когато имаме по-важни приоритети в ежедневитео си. В крайна сметка icq-то се превръща за много хора в активен комуникативен свят, който удовлетворява и най-причудливи потребности от близост. В последствие на базата на запълването на дефици и необходимостта от постоянно повтарящо се преживяване на съответни емоции се изгражда навикът. Веднъж възникнал, той се стабилизира бързо и пристрастяването е на лице. Сега явно обаче, Вие имате много по-активна заетост на работното си място или в другия случай, благодарение на чатенето изоставате значително от ежедневните си задължения и планове. Това поражда неудовлетвореност, напрежение, а и една трудна за решаване дилема, предвид изкушението и лесния достъп до Интернет. Е, как да се справите с това колебание, как да кажете не и дали да продължите, а има ли среден вариант? Определено има няколко неща, които можете да напарвите. Например: да идвате по-рано на работното си място и да задоволявате до определена степен нуждата си от виртуални разговори, но за това е необходима дисциплина. Друг не по-малко труден вариант, но по-осъществим е да си определите ясно регламентирано време за чат и за работа. Редно е да разграничите двете неща, за да ги възприемете като необходимост и развлечение. Понякога развлечението е полезно и освежава работата, но то трябва да има ясни граници. В някои случаи може да Ви помогне плановостта или да си определите максимален брой съобщения, които можете да изпратите и прочетете, след които да преустановявате комуникацията в icq. Тази практика има нужда от време, за да свикнете и да и се самоподчините. Не забравяйте, че и активните разговори с колеги и с хората изобщо около вас до голяма степен ще удовлетворят потребностите ви от общуване.Прехвърлете се към реалността за сметка на чата.