Change Language

За защитните механизми

Ако познаваме защитните механизми на човешкото поведение, то със сигурност ще осъзнаем много по-добре проблемите си, както и причините за “необяснимо” или “нелогично” поведение у другите. Информацията, която Ви предлагаме е само ориентировъчна и не бива да се абсолютизира. Прилагайте я повече към себе си, отколкото към другите, защото може да сте субективни и да се окажете, че “търсите под вола теле”. Отреагиране Поведенчески примери: Войници, които преди битката изпитват толкова екстремален стах, че се хвърлят по-рано в битка По – ранното пристигане за нещо много неприятно, за да се прекрати тревожното очакване за него Отреагирането е механизъм, който води до физическо действие с цел, независимо колко е опасно, да се направи каквото и да е, но да се “избяга” от смазваща тревожнаст или страх Компенсация Поведенчески примери: Жена ползува рекламен продукт, за да “скрие” дефект /според нея-съзнателна компенсаторна реакция/ Човек се възприема като “слаб” в спорта и несъзнателно започва да се развива интелектуално /безсъзнателна компенсаторна реакция/ Компенсацията е реакция, целяща защита на Аза срещу чувството на реална или въображаема малоценност и спънки в живота. Безсъзнателна и съзнателна. Конверсия /превръщане, обръщане/ Поведенчески примери: Войници с травмиращи военни преживявания развиват психогенни разстройства като хистерична слепота, парези… Хора в съвременния живот, които афишират физически дистрес, за да не ги закачат околните /”не съм добре”/ Конверсията е механизъм, при който съзнанието прави опит да разреши емоционални конфликти чрез активни моторни или соматични прояви.Така става възможно физическият проблем да стане водещ пред емоционалния. Отричане Поведенчески примери: Припадък, който блокира травмиращо преживяване Потапяне в работа и проекти, за да се избяга от мисли върху трудни въпроси При някаква оценка – спонтанната реакция “не е вярно”, макар че истината е очевидна за всички, освен за самия човек Отричането като механизъм не позволява на емоционални конфликти да навлязат в съзнанието. Блокират се импулси, мисли, чувства, като се отрича тяхното съществуване. Азът се изолира от конфликта и личността остава донякъде незасегната, но започва степен на изкривяване на реалността. Изместване Поведенчески примери: Шефът обвинява, а служителят мълчи – вкъщи си го “изкарва” на всички Гневът се насочва навътре като преувеличени обвинения и контраобвинения, които могат да доведат до депресия Изместването влиза в действие, когато трудни емоции като тревожност или враждебност не могат да се освободят поради природата на ситуацията. Емоцията се измества от първоначалния обект към по-безопасен, за който човек мисли, че е малко вероятно да отвърне. Дисоциация Поведенчески примери: Т. нар. множествена личност Разкриваните от хора преживявания на сомнамболизъм или периоди на амнезия Дисоциацията е механизъм на “излизане” на психични процеси от съзнанието. Създава се пропаст или откъсване от личността. Емоционална изолация Поведенчески примери: Отказите на мъж да се среща с жени – следствие от стремежите му към красавици и траматичния опит да бъде отблъскван дори и от грозници. Нежеланието да се разкриват лични чувства у хора, които са били наказвани за това и са заключили, че не е безопасно да се разкриваш Емоционалната изолация е механизъм, който редуцира участието в ситуации, които са били възприемани като болезнени или нараняващи. Фантазия Поведенчески примери: “Големият любовник” – една от най-интересните фантазии за себепредставяне “Все на мен се случва” – оцелелият герой страдалец Фантазията е психичен процес, който помага на преодоляването на фрустрацията. Става чрез преодоляването на въображаеми цели и съпътстващите ги потребности с една цел – адмирациите на околните. Идентификация Поведенчески примери: облича се по модела на съответното обкръжение приема статус чрез усилията и победите на любимия отбор Идентификацията е защитен механизъм чрез присъединяване към определени групи и организации, възприемани от обществото като носители на висок статус. Интелектуализация Поведенчески примери: при смърт на близък – “Слава богу, умря безболезнено” при възможна бъдеща загуба – “Ако не стане, поне съм опитал” Интелектуализацията отклонява и редуцира емоционалното влияние на болезнено събитие като рационализира личното значение на преживяното Интроекция Поведенчески примери: отвлечената милионерска дъщеря Пати Хърст, която остава и се превръща в член на отвляклата я терористична банда Затворници в концлагери, които приемат нормите на палачите си Интроекцията е противоположен на проекцията механизъм. Има същността на идентификацията, но чрез приемане на ценности, противоречащи на собствените убеждения. Проекция Поведенчески примери: Най-прост пример са децата – хвърчилото не иска да лети и затова детето го чупи Хора със свръхстрого възпитание виждат у другите лични характеристики, които са решили да крият у себе си Проекцията е механизъм за избягване на личната отговоност в областта на мислите и чувствата – неспособност да се различи вътрешното от външното и обвиняване на другите за собствените грешки и вини. Рационализация Поведенчески примери: Мъж харесва жена, която не му обръща внимание, заключава, че тя не се интересува от мъже Хитлер – убива евреи за доброто на Германия Рационализацията е механизъм за оправдаване на собственото поведение в миналото, настоящето или бъдещето. Целта е да се поддържа мнението, че собственото поведение е правилно и справедливо, да се намали стресът от непостигната или непостижима цел… Формиране на реакция Поведенчески примери: Старата мома, която проверяма всяка вечер дали под леглото и не се е скрил мъж Хомофобите, които имат нужда да вредят на хомосексуалистите Формирането на реакция води до поведение, абсолютно противоречащо на онова, което чувства. Целта е предпазване на Аза от осъзнаване на “опасни “ желания. Те често са в конфликт с нравствеността. Регресия Поведенчески примери: При раждане на второ дете, първото регресира поведенчески Пренос върху друг човек на отношения, използувани с родителя Регресията е връщане към миналото в търсене на поведенчески модел, който е осигурявал известна степен на удовлетворение в миналото. Изтласкване Поведенчески примери: Автомобилна или самолетна катастрофа, за която човек слуша от другите, но той самият не помни преживяването Изтласкването се нарича още “селективно забравяне”, но то е безсъзнателно, за разлика от подтискането.Това е ефективен защитен механизъм срещу шокиращи и травмиращи преживявания. Сублимация Поведенчески примери: Касапи, превърнали се в хирурзи Пиромани, превърнали се в пожарникари Мошеници, станали полицаи Сублимацията е механизъм по превръщане и канализиране на социално неприемливи в социално приемливи дейности. Отменяне Поведенчески примери: Предприемач, който експлоатира хора за печалба, а дава много пари за благотворителност Невярна съпруга, която полага много усилия, за да създаде физически комфорт на съпруга си Отменянето е акт на изкупление или компенсиране на нанесена вреда. То е тясно свързано с чувството за вина и потребността за освобождаване от това чувство.