Change Language

Моят син навърши 16 години преди два месеца. На неговата възраст е нормално да се интересува от сексуалния живот, но ме притеснява това, че на неговия компютър откривам порнографски филми.....

Здравейте! Моят син навърши 16 години преди два месеца. На неговата възраст е нормално да се интересува от сексуалния живот, но ме притеснява това, че на неговия компютър откривам порнографски филми, а той продължава да сваля нови и нови. Притеснява ме какво е отражението върху психиката му и дали има начин да му се въздейства благотворно? Знаете, че на тази възраст децата по-трудно възприемат мнението на родителя... Здравейте! Съвременните родители много ясно отчитат спецификата в развитието и потребностите на децата си в сферата на сексуалността. Това обаче не игнорира възникването на куп въпроси и притеснения, свързани с типа действия, влечения и практики на порастващите деца. Момчетата като че ли имат малко по-манифестни прояви в процеса на сексуалното си съзряване. Те показват много по-явно и напористо потребностите си, сравнени с момичетата, търсейки отдушник на събиращото се напрежение. Това е свързано и със стереотипните възпитателни модели, даващи представа, какво е мъжко и какво женско повение. Всъщност, на 16г. над психиката и организма на Вашия син господства хормоналния бум . Тази енергия има нужда от канализиране и материализиране под някаква форма. Факт е, че на тази възраст не малък брой момчета и момичета вече са опитали на практика интимните контакти, но това още не означава, че те имат реална представа за сексуалния живот като цяло. По-скоро тази представа е незряла и съвсем резонно се свързва с по-лесно смилаемите и достъпни визуални стимули, а именно в случая порнографията. Тя удовлетворява потребността на тийнейджъра да намери отговор на много от въпросите, които иначе не би задал. В тази връзка именно, защото е момче, което вече се приема почти за мъж, в него започват да живеят много от стереотипните мъжки поведения. Така например визията е тази, която стимулира мъжа в сексуалното му общуване, тя представлява и голям дял от възможността за постигане на удовлетворение. Наред с това, да се окажеш неподготвен или незнаещ пред момичето е голям срам и позор?!! Същевременно на тази възраст, все още няма как едно момче да има постоянен достъп до партньорка. Първо, защото това се възпрепятства от възрастта и второ, защото самата лична неувереност и неопитност играят ролята на спирачки. Тук порнографията може да подпомогне постигането на себеувереност, въпреки, че тя би могла да е само едностраннен практически наръчник. Естествено възниква и въпросът, биха ли могли подобен род филми да навредят на тийнейджъра? За да си отговорим е редно да отчетам, дали това поведение е само преходен етап или има индикации за трайна тенденция в поведението? Ако синът Ви има преоритетна ориентация само към този род занимания, стои дълго пред монитора, сваляйки и гледайки само порнографски материали, не проявява интерес към живите контакти и не изпълнява обичайните си задължения и ангажименти, то имате неоспорими основания да се притеснявате и да предприемете стриктни мерки. В много случаи порнографията формира почти наркотична зависимост към себе си. Това обикновено се случва с крайно неуверените, самоподценяващи се млади хора, които същевременно имат много задръжки в поведението си ”на живо”. В другия случай, ако детето Ви има нормален стил на живот, добра активност и успеваемост, то тези залитания по порнографията обикновено са преходен период. Постепенно те ще бъдат изместени от общуването с реална партньорка. Вашата задача е да подпомогнете правилното развитие на самочувствието на сина Ви, с което той да получи положително себеутвърждаване в отношенията с другия пол и съответно да не остане само на ниво порнография. Тук имаме предвид факта, че с израстването се променят и вкусовете и естетичните възприятия, така, че предпочитанията към порнографията могат да прерастнат в съвсем нормалното харесване на еротиката. Все пак да не забравяме, че порнографските и еротичните издания и материали са част от цялостната сексуална култура в глобален мащаб.