Change Language

"Искам и аз" По принцип не съм състезателна натура, но една моя близка позната непрекъснато ме провокира да се състезавам с нея

"Искам и аз" По принцип не съм състезателна натура, но една моя близка позната непрекъснато ме провокира да се състезавам с нея. Когато започвах една от предишните си работи тя каза "Искам и аз" и две седмици по-късно вече рабеше на подобно място. Това "Искам и аз" продължи да се повтаря в отношенията ни и през следващите години, успя да си намери работа във фирмата, която работех, защото искаше като моята кариера. Известно време споделяхме един офис, но тя не успя да се справи и отпадна. След това стартита няколко инициативи подобни на тези, с които аз се занимавах, къде по-успешни, къде не толкова. Забелязвах, че общува ужасно много с приятелите ми и че се опитва да ме измести от кръга им. Сега пътищата ни са разделени, но доста често усещам нейното "Искам и аз" за неща, които правя. Едва ли ще ми се случи скоро да съм в офис с нея или с подобен човек, но ми се иска да знам как да реагирам на подобни хора, и какво е най-правилното държание спрямо тях. Поздрави и благодаря :) Здравейте! Във въпросът Ви са засегнати няколко обширни момента, свързани с развитието, възпитанието и влиянието на средата във формирането на индивидуалността. Ще се опитаме накратко да минем през тези моменти, които са довели до споменатото от Вас поведение у познатата Ви и да намерим път за реагиране спрямо този тип действие. От първите редове, в които описвате реакциите спрямо Вас и дейностите Ви, изниква етикета на по детски съревнователното поведение, илюстрирано с израза “Искам и аз”. Защо при Вашата позната се е стигнало до такъв, явно постоянен, модел на поведение? Причините не са малко, но обикновено датират от много по-ранен период. В детска възраст едни от основните опори за развитие са сравненията. Детето вижда какво правят околните, по-възрастните, връстниците или близките, отчита какво имат и как го ползват и на тази база започва да формира собствен опит чрез сходно повдение, което да е успешно в различни ситуации. В тази връзка, ако едно дете е подтиквано към постоянно сравнение с околните, ако те са били единственото мерило за личния му успех или неуспех, ако поощренията му са били свързани с това как другия е успял и как отново другия е намерил по-добро решение, то този модел на съревнователно и копиращо съперничество лесно би станал постоянен. Почти всеки е чувал израза “Виж това дете колко е добро, умно....” твърде много вариации все в този дух. Освен това сравнение има и ред други значими фактори, които оформят индивидуалността, изграждат способността за вземане на лични решения и поддържане на собствена мотивация и цели. Всъщност, зад описваните от Вас действия, стои една по-скоро несигурна личност, у която като че ли липсва усещането, че е харесвана и ценена със собствените и качества. Оттам и трудностите в способността да взима собствени решения. Вие сте пример за успешност и по този начин гарантирате сигурност при положение, че познатата Ви успее да се нагоди към изискванията в съответната работа и среда. Често, когато човек не е сигурен в себе си, в своята значимост, той тръгва да търси тази сигурност извън себе си и я намира в определени дейности,в хора, във вниманието на околните... Това е и една от причините, поради която тази жена активно предприема крачки към приятелите Ви. Както казахме, това е успешен модел, който е издържал изпитите и с това е дал индикации за печеливш. В един момент обаче, когато сравнителният модел стане стереотипно поведение и втора природа и дава добри плодове, притежателят му трудно би се разделил с него. И как иначе, чрез това той е постигнал някаква сигурност, частичен успех, намерил е среда, в която се чувства приет...Това са значими ценности, които понякога могат да провокират враждебност в желанието да бъдат защитени и опазени. Какво можете да направите по отношение на хора с подобно поведение? Няма как да спрете активността си, а именно тя е източник на тяхното копиране и съперничество. Основната пречка при Вас е мисълтта, че може случайно да бъдете изместена, да не оценят Вашите усилия и друг да се възползва от това, което Вие правите. Тези съмнения ще бъдат игнорирани, когато станете по-стабилна и успешна. Така, че развивайте креативността и уменията си-те са в основата на успешността. Заедно с това и адекватното реагиране в различни работни ситуации ще покаже Вашата ценност и уменията Ви ще бъдат оценени правилно. В работния процес се появяват и екстремни ситуации, които изискват по-бързи решения и действия, именно в тях няма да могат да Ви копират.