Change Language

“САМОИЗОЛАЦИЯТА”

Наблюдения, анализи и обобщения на психолозите от www.e-therapybg.com върху сесиите с жени с проблемно забременяване Мили момичета, вече проведохме около 70 (седемдесет) сесии с 25 (двадесет и пет) от Вас. Не бихме си позволили да дадем това заглавие на материала си, ако резултатът до момента не ни провокираше твърде много. А именно- проведохме на всички влезли в сайта личностна диагностика с 2 (два) вида психометрия. Резултатите са недвусмислени: 100% от изследваните лица са с дълбока интраверзия ( дълбоки, скрити от външния свят емоционални преживявания; изолация в собствен свят, до който другите нямат достъп; комуникация със себе си в страха си, че другите няма да ни разберат), 97% в скалата на депресивността, като 80% са в дълбока депресия (далеч извън нормата). Всичко това ни накара да потърсим по- детайлно механизмите, довели тези жени до сериозното състояние на дезадаптираност и самоизолация. За нас психолозите е изключително важно, за да имаме добър терапевтичен изход, да търсим всички възможни стратегии за справяне на личността. А те се определят от силата и волята за активност (антипод на депресията) и способността да интервенираме околния сват (антипод на интраверзията). Сами разбирате колко тревожни за нас са тези резултати и колко сериозно търсене на “антидот” започнахме, анализирайки сесиите. Ето какво открихме по отношение на механизмите, довели всички тези жени до такава степен на душевна самоизолация. Първият от тях можем да кръстим с работното заглавие “Задълбочаващо се чувство за непълноценност”. Този “механизъм” се развива при жените с така нареченият ВЛК (вътрешен локус на контрол), а именно- това са хората, които са свикнали да използват вътрешни критерии за оценка на света, събитията, резултатите. Това са хората, които са научени не да “обвиняват” обстоятелствата, а да търсят причините в себе си. Личната трагедия на такива хора настъпва, когато дойде момент на хиперболизиране на собствения принос в дадена ситуация. Мили момичета, добрата новина за тези от Вас, които попадат в тази група, е че пълноценността на човек се определя от твърде много фактори в живота. Майчинството- в биологичния смисъл- не е водещо сред тях. Колкото и тривиално да звучи, ние не можем да контролираме изцяло събитията в живота си и всъщност можем да носим отговорност само за това, което реално зависи от нас. Е, остава само да направим демаркационна линия между това, което зависи от нас и това, което не е възможно да постигнем. Ако го пренесем към въпроса за забременяването, тук би могло да помогне едно по- философско осмисляне на проблема. Спомняте ли си поговорката: “Прави каквото трябва, пък да става каквото ще”?) Това ще рече в практически план да продължите спокойно усилията си за сбъдването на най- естествената мечта на двама души, но да не забрявате, че има много продуктивни мечти, които могат да свържат инстински двама души. А сега се огледайте и вижте колко много хора имат деца и това за съжаление не води до ничие щастие- нито на родителите, нито на децата. В заключение за тази група бихме искали да кажем- Вие знаете много по- добре от хиляди хора каква отговорност е родителството и как душата трябва да е готова за него, а това е достатъчно условие да можете да дарите любов и майчинство?). Вторият механизъм, който открихме, може да бъде кръстен с работното заглавие “Нарастващо търсене на вина”. Към тази група спадат хората с така наречен ВнЛК (външен локус на контрола). Характерно за този тип хора е високата степен на ориентиране в символите на околната среда и като следствие по- рядкото вглеждане в собствения принос към нея. Личната трагедия на такива хора настъпва, когато дойде момент на хиперболизиране на приноса на околните обстоятелства в дадена ситуация. Този тип хора започват да прехвърлят отговорността върху една “вярна формула”, която се намира вън от тях и те просто трябва да я открият. Съотнесено към проблема със забременяването, тези жени се познават по перманентното търсене на вина- в медици, в генетици, във всевъзможни институции... Тук бихме могли да Ви припомним друга поговорка: “Който има век, има лек” . Макар и несъотнесена към този проблем, старата мъдрост е измислена също, за да успокои душата и да даде един по- философски поглед върху ситуацията. А именно, ние живеем в несъвършен свят, а лекарите не са богове. Знаем колко много Ви се иска да са такива, но уви- ако бяха, нямаше да има толкова много страдание и смърт. Добрата новина за Вас е- науката и медицината се развиват с всеки изминал ден. Дали ще доживеете откриването на вашата формула не зависи само от Вас. В крайна сметка Вие бихте могли да се превърнете в щастливата формула за някой друг?) Третият механизъм, който открихме, може да бъде кръстен с работното заглавие “Психосоматичен механизъм”. Това е една наглед най- лесна за корекция група. Тя се характеризира с това, че различни психологически кризи са довели до соматични проблеми, какъвто е невъзможността да се забременее. Не случайно наричаме тази група лесна наглед за възстановяване. Трудното в случая е, че когато години наред психиката е кодирала забрани на физиологията за репродукция, е много трудно да “пренапишем” бърза програма за репродукция. Не случайно в края на коментара на първата група употребихме съчетанието “душата трябва да е готова”. А всъщност готовността на душата не е свързана с финанси, жилище, завършено образование и хилади други социални критерии, които до момента са били бариера. Добрата новина за тази група е, че независимо от времето ние можем да вдъхнем хиляди човешки мотиви на поведението си, а те да “потънат” в съзнанието ни и да “пренапишат” програмата. Е, както се досещате, ние психолозите можем много да Ви помогнем в този процес?. В заключение искаме да Ви припомним как бяхме кръстили този материал- Самоизолацията. Ако погледнем семантиката на тази дума, то добрата новина е: вече не сте сами в душата си и е факт, че излязохте от изолацията, идвайки при нас.