Change Language

Здравейте! Аз съм офис мениджър в една фирма. Млада съм, а повечето служители във фирмата са по-възрастни и с по-дълъг стаж в нея. Подтиска ме това, че отношението им към мен е към по-ниско квалифициран персонал....

Здравейте! Аз съм офис мениджър в една фирма. Млада съм, а повечето служители във фирмата са по-възрастни и с по-дълъг стаж в нея. Подтиска ме това, че отношението им към мен е към по-ниско квалифициран персонал, въпреки че влагам много повече желание в работата и поради желанието си тя да върви, често поемам и техни задължения. От няколко години съм във фирмата, но отношението им към мен става все по-лошо и по-лошо - опитват се да ми прехвърлят техни задължения, а отношението им към мен става все по-неприятно. Как да се справя с тази ситуация? Мога ли да ги накарам да ме уважават? Здравейте! Ще започнем отговорът с края на Вашия въпрос: “Как да се справя с тази ситуация?” За да се справим с определена ситуация или трудност, първо трябва да вникнем във всичките и елементи, които носят своя смисъл. Тогава ще разберем защо хората се държат по един или дргуг начин, какъв е нашият принос за появата на определени отношения и най- накрая как да действаме. Така че нека сега започнем от началото на споделеното. Още при първия прочит веднага се отчита сложността на позицията, в която се намирате: млада, с по-малък стаж в тази фирма при това жена. Веднага се разбира, че Вашата “битка” за място, приемане, респект и авторитет е неравна и трудна. Стереотипно и неоправдано е на младите хора, на тези с по-малък стаж и не рядко на жените почти закономерно да им се атрибутира по-малка доза компетентност и да се третират като нуждаещи се от обучение и напътствие, без оглед на действителните им способности и знания. Понякога тази нагласа продължава дори и след като потърпевшия отдавна е прминал отвъд нивото на новака и неопитния. Често възниква и друго усложнение, ако можем така да го наречем и то е свързано с “пазенето на място, позиция и достойнство”. В една фирма или организация по-възрастните служители са свикнали със сигурността на позициите си. Понякога съществува неявна йерархия мржду колегите и едва ли не всеки си знае мястото, кой от кой да поиска съвет или да попита за нещо. Не рядко тази структура е толкова закостеняла, че спира личното развитие или не позволява да се отчитат правилно заслугите на отделните служители. Не бива да пропускаме, че хората идват и с различни нагласи към самия работен процес и си поставят различни цели. Едни могат да изпълняват пасивно задачите си, за да избягат от порицание и негативни последствия, други работят на принципа за най-малкото съпротивление като гледат да се отърват от определени задължения в допустими граници, а други като Вас са инициативни, активни и с това се различават от общият фон. Именно това различие би могло да е част от факторите, провокиращи лошото отношение на колегите Ви към Вас. Наред с това, Вие сама се поставяте в ролята на по-ниско стоящ персонал като поемате чужди задължения, порди желанието си да бутате работата напред с амбициозността си. Помислете, по-ниско стоящите в йерархията са тези, които според организационни условности и стереотипи, поемат задължения, другите носят отговорности, знаят точно своето място и ангажименти. Точно това е необходимо да направите и Вие-да сложите бариера за чуждите задължения. Е, можете да давате съвети, напътствия или идеи, но не и да се раздавате безцелно. В началото може и да Ви е трудно, тъй като отчасти Вашите собствени действия са създали тази нагласа у колегите Ви- да Ви ангажират и обременяват с тяхната работа, но веднъж започнала ще се учудите колко много време ще остава за собствената Ви дейност и развитие. Тогава колегите наистина ще започнат да ценят Вашата помощ. Наред с това няма да се чувствате неудовлетворена от липсата на благодарност, признание и добра оценка, а фирмата ще спечели, защото ще може да отсее значимите и способни служители. От друга страна, Вие се стремите и към приемане от работната група, а това няма да стане със скрито негодуване и обида от Ваша страна. Така ще виждате само лошите моменти и няма да си позволите да надникнете отвъд работните ситуации, където да опознаете хората. Те не са само колеги, но и хора с проблеми, интереси, хобита, връзки, семейства..... Действително в работния процес няма много място за лични истории, но все пак те могат да присъстват умерено като израз на уважение и зачитане, а и друг тип комуникиране. Има едно правило, казано дори и в поговорка-нашето собствено поведение, провокира съответното отношение-това ни помага в разбирането и разрешаването на трудните моменти. Желаем Ви успех!